50. Pääsiäinen, kevään suurin juhla

Pääsiäinen on kevään suurin juhla.

Easter is the biggest celebration of spring.

 

Takana on luminen, pitkä ja pimeä talvi ja edessä on valoisa ja lämmin kevät.

Snowy, long and dark winter is behind, and ahead is light and warm spring.

 

Joskus talvi on lumise/mpi, pide/mpi ja pimeä/mpi kuin tänä vuonna.

Sometimes winter is snowier, longer and darker than this year.

 

Joskus kevät on valoisa/mpi ja lämpimä/mpi kuin monena muuna vuonna. Kesällä Suomessa on kaikkein valois/in ja lämpim/in aika.

Sometimes spring is lighter and warmer than in many other years. The lightest and the warmest time in Finland is in the summer.

 

Pääsiäinen on sekä kristillinen että kansanperinteinen juhla.

Easter is both a Christian and a folklore celebration.

 

Pääsiäisviikko alkaa palmusunnuntaista ja päättyy toiseen pääsiäispäivään.

Easter week starts from Palm Sunday and ends on Easter Monday.

 

Palmusunnuntaina pienet noidat, kissat ja puput kulkevat ovelta ovelle ja virpovat vitsalla asukkaille hyvää onnea.

On Palm Sunday little witches, cats and bunnies go from door to door and wish good luck to the residents.  

 

Loru, jonka he sanovat, kuuluu näin: ”Virvon, varvon, tuoreeks’ terveeks’, tulevaks’ vuodeks’. Vitsa sulle, palkka mulle.”

The rhyme they say is following: ”Virvon, varvon, tuoreeks’ terveeks’, tulevaks’ vuodeks’. Vitsa sulle, palkka mulle.”

 

Lapset antavat koristellun oksan asukkaille ja saavat palkaksi karkkia tai suklaamunia.

Children give a decorated branch to the residents and get sweeties or chocolate eggs in return.

 

Pääsiäisenäkin lähetetään sukulaisille ja ystäville kortteja mutta ei niin paljon kuin jouluna.

Cards are sent to the relatives and friends on Easter, too, but not as plenty as on Christmas.

 

Pääsiäisenä kodeissa juhlitaan kevättä, käydään kirkossa ja syödään hyviä pääsiäisherkkuja.

On Eastern spring is celebrated at homes, people go to the church and good Easter delicacies are eaten at homes.

 

Pääsiäisen ruokapöydässä on usein lammaspaistia ja kananmunia.

Lamb roast and eggs are ofter on the table on Easter.

 

Suomalainen jälkiruoka on mämmi, joka valmistetaan vedestä ja ohra- ja ruisjauhoista.

Finnish dessert is mämmi, which is made of water and barley and rye flours.

 

Se on hyvin voimakas herkku ja se syödään kylmänä sokerin ja kerman kanssa.

It is a very strong delicacy and it is eaten cold with sugar and cream.

 

Usein tehdään myös pashaa, jota valmistetaan maitorahkasta, kermasta ja mausteista.

Pasha is made often, too, of quark, cream and spices.

 

Koti koristellaan kevään väreillä ja monilla pääsiäiskoristeilla.

Home is decorated with the colours of spring and with many Easter decorations.

 

Pääsiäiskoristeita ovat esimerkiksi suklaa- ja pahvimunat, kanat, tiput, höyhenet, jänikset, pajunkissat, narsissit, tulppaanit ja rairuohot.

Easter decorations are for example chocolate- and cardboards eggs, hens, chickens, feathers, bunnies, pussy willows, daffodils, tulips and grasses.

 

Pääsiäisen jälkeen odotetaan kevään ensimmäisiä muuttolintuja, jotka saapuvat etelästä pohjoiseen.

The first migratory birds of spring, which are coming from the south to the north, are waited for after Easter.

 

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

alkaa                                  to start

päättyä                              to end

kulkea, käydä                    to go

virpoa                                to wish good luck

kuulua                               to be heard

antaa                                  to give

saada                                 to get

lähettää                             to send

juhlia                                  to celebrate

syödä                                 to eat

valmistaa, tehdä               to make

koristella                            to decorate

odottaa                              to wait

saapua, tulla                      to come

 

SUBSTANTIIVIT:

pääsiäinen                         Easter

palmusunnuntai               Palm Sunday

2. pääsiäispäivä                Easter Monday

kevät                                  spring

kesä                                    summer

syksy                                  autumn

talvi                                    winter

vuosi                                  a year

aika                                    time

juhla                                   a celebration

viikko                                 a week

noita                                   a witch

kissa                                   a cat

pupu, jänis                        a bunny

ovi                                      a door

oksa                                    a branch

asukas                                a resident

onni                                    luck

virpomaloru                       a rhyme

lapsi, lapset                      a child, children

karkki                                 sweeties

suklaamuna                       a chocolate egg

sukulainen                         a relative

ystävä                                a friend

pääsiäiskortti                    Easter card

joulu                                   Christmas

koti                                     a home

kirkko                                 a church

pääsiäisherkku                 Easter delicacy

ruokapöytä                        a table

lammaspaisti                     lamb roast

kananmuna                       an egg

jälkiruoka                          dessert

mämmi                              mämmi

vesi                                     water

ohrajauho                          barley flour

ruisjauho                           rye flour

sokeri                                 sugar

kerma                                cream

pasha                                 pasha

maitorahka                      quark

mauste                               spice

väri                                     colour

pahvimuna                      a cardboard egg

kana                                   a hen

tipu                                    a chicken

höyhen                              a feather

pajunkissa                         pussy willow

narsissi                              daffodil

tulppaani                           tulip

rairuoho                            grass

muuttolintu                       a migratory bird

 

ADJEKTIIVIT:

suuri, suurempi, suurin                         big, bigger, the biggest

luminen, lumisempi, lumisin                 snowy, snowier, snowiest

pitkä, pidempi, pisin                              long, longer, the longest

pimeä, pimeämpi, pimein                     dark, darker, the darkest

valoisa, valoisampi, valoisin                  light, lighter, the lightest

lämmin, lämpimämpi, lämpimin            warm, warmer, the warmest

hyvä, parempi, paras                             good, better, best

 

kristillinen                         Christian

kansanperinne                 folklore

pieni                                   little

voimakas, vahva               strong

kylmä                                 cold

suomalainen                     Finnish

 

NUMERAALIT:

ensimmäinen                    the first

 

PRONOMINIT:

tämä, tänä                          this

moni                                   many

muu                                   other

se                                        it

joka, jotka                          which

 

ADVERBIT:

takana><edessä               behind><ahead

joskus                                 sometimes

kuin                                    than

sekä – että                         both– and 

näin                                    like this

niin paljon kuin                as plenty as

hyvin                                  very

jälkeen                               after

 

Ilmansuunnat:

etelä><pohjoinen             south><north

itä><länsi                          east><west