45. Mitä Suomessa ennen syötiin?

What was eaten in the old days in Finland?

 

Ennen Suomessa elettiin pääasiassa maaseudulla.

In the old days life was lived mainly in the countryside.

 

Maaseudulla tehtiin työtä pellolla ja metsässä.

In the coutryside work was done on the field and in the forest.

 

Pellolla viljeltiin erilaisia viljoja: ruista, ohraa ja kauraa.

On the field a variety of grains was cultivated: rye, barley and oats.

 

Vehnää tuotettiin Etelä-Suomessa.

Wheat was produced in Southern Finland.

 

Eläinten ruuaksi viljeltiin heinää: apilaa ja timoteitä.

The grass, clover and timothy, was cultivated for animals.

 

yksikkö (singular):   Perunaa, lanttua ja naurista kasvatettiin penkeissä.

monikko (plural): Perunoita, lanttuja ja nauriita

 

Potato, swede and turnip were grown in lots.

Potatoes, swedes and turnips were grown in lots.

 

yksikkö: Pihasta kerättiin syksyllä myös vihanneksia: tomaattia, kurkkua ja kaalia.

monikko: tomaatteja, kurkkuja ja kaaleja

 

The vegetables, tomato, cucumber and cabbage, were also gathered from the garden in autumn.

The vegetables, tomatoes, cucumbers and cabbage, were also gathered from the garden in autumn.

 

yksikkö: Puutarhasta saatiin myös erilaisia marjoja: mansikkaa, vadelmaa ja viinimarjaa.

monikko: mansikoita, vadelmia ja viinimarjoja

 

A variety of berries, strawberry, raspberry and currant, were got from the garden.

A variety of berries, strawberries, raspberries and currants, were got from the garden.

 

yksikkö: Suomessa tuotettiin kotitarpeiksi myös joitakin hedelmiä, kuten omenaa ja luumua.

monikko: omenoita, luumuja

 

Also some fruits, such as apple and plum, were produced for the household in Finland.

Also some fruits, such as apples and plums, were produced for the household in Finland.

 

yksikkö: Metsästä poimittiin luonnonmarjoja: puolukkaa, mustikkaa, muurainta ja karpaloa.

monikko: puolukoita, mustikoita, muuraimia ja karpaloita.

Wild berries, lingonberries, blueberries, cloudberries and cranberries, were picked from the forest.

 

yksikkö: Metsästä saalistettiin lihaa: peuraa, hirveä, karhua ja jänistä.

monikko: peuroja, hirviä, karhuja, jäniksiä

   

Meat; deer, elk, bear and hare, were hunted in the forest.

Meat; deer, elks, bear and hares, were hunted in the forest.

 

yksikkö: Puusta ja maasta ammuttiin erilaisia metsälintuja: metsoa, teertä ja riekkoa.

monikko: metsoja, teeriä ja riekkoja

 

Different kinds of forest birds, such as capercailye, black grouse and grouse were shot from the tree and from the ground.

Different kinds of forest birds, such as capercailyes, black grouses and grouses, were shot from the tree and from the ground.   

 

yksikkö: Joen rannalta pyydystettiin vesilintuja: sorsaa, telkkää ja tavia.

monikko: sorsia, telkkiä ja taveja

 

Water birds, duck,  goldeneye and tavi, were hunted from the riverside.

Water birds, ducks,  goldeneyes and tavis, were hunted  from the riverside.

 

Joutsenta ei ammuttu. Se on kansallislintu.

The swan was not shot. It is the national bird.

 

yksikkö: Järvestä kalastettiin ympäri vuoden kalaa: haukea, ahventa, madetta, siikaa ja särkeä.

monikko: haukia, ahvenia, mateita, siikoja ja särkiä

 

Fishes, pike, perch, burbot, whitefish and roach, were caught from the lake year round.

Fishes, pikes, perches, burbots, whitefishes and roaches, were caught from the lake year round.

 

yksikkö: Joskus saatiin pyydykseen arvokalaa, kuten lohta ja kuhaa.

monikko: lohia ja kuhia

 

Value fish, such as salmon or pike-perch, was sometimes caught in the trap.

Value fishes, such salmons or pike-perches, were sometimes caught in the trap.

 

Verkko laskettiin syvänteeseen. Katiska vietiin ruovikon reunaan. 

The net was let down in the deep. The fish trap was taken to the end of the rushes.

 

Liha ja kala suolattiin oikein hyvin. Niin varmistettiin ruuan laatu.

Meat and fish were salted very well. The quality of the food was confirmed in that way.

 

SANAT:

 

VERBIT:                             (English:)

syödä                                 to eat

elää                                    to live

tehdä                                 to do the work

viljellä                                to cultivate

tuottaa                               to produce

kasvattaa                           to grow

kerätä                                to gather

saada                                 to get

poimia                                to pick

saalistaa                             to hunt

ampua                               to shot

pyydystää                          to catch

laskea                                 to let down

viedä                                  to take

suolata                               to salt

varmistaa                          to confirm

 

 

SUBSTANTIIVIT:

Suomi                                 Finland

maaseutu                          a countryside

työ                                      work

pelto                                   a field

metsä                                 a forest

eläin                                   an animal

ruoka                                 food

palsta                                 a lot

piha                                    ayard

syksy                                  autumn

puutarha                           a garden

kotitalous                           a household

luonnonmarja                   a wild berry

metsälintu                         a forest bird

vesilintu                             a water bird

kansallislintu                     a national bird

pyydys                               a trap

arvokala                             a value fish

verkko                                a net

syvänne                             a deep

katiska                               a fish trap

reuna                                 an edge

ruovikko                            rushes

ruoka                                 food

laatu                                   a quality                           

 

vilja: ruis, ohra, kaura, vehnä                                    

grain: rye, barley, oats, wheat

 

heinä: apila, timotei                              

grass: clover, timothy

 

vihannes: peruna, lanttu, nauris, tomaatti, kurkku, kaali

vegetable: potato, swede, turnip, tomato, cucumber, cabbage

 

marja: mansikka, vadelma, viinimarja, puolukka, mustikka, muurain, karpalo

berry: strawberry, rasberry, currant, lingonberry, blueberry, cloudberry, cranberry

 

hedelmä: omena, luumu

fruit: apple, plum

 

liha: peura, hirvi, karhu, jänis

meat: deer, elk, bear, hare

 

lintu: metso, teeri, riekko, sorsa, telkkä, tavi, joutsen

bird: capercailye, black grouse, grouse, duck, goldeneye, tavi, swan

 

kala: hauki, ahven, made, siika, särki, lohi, kuha

fish: pike, perch, burbot, whitefish, roach, salmon, pike-perch

 

ADJEKTIIVIT:

erilainen                            variety

villi                                     wild

 

PRONOMINIT:

some                                  joku

 

ADVERBIT:

mikä                                   what

ennen                                before

pääasiassa                         mainly

myös                                  too

ja                                        and

oikein hyvin                       very well

niin                                     in that way