47. Talvilomat alkavat!

Winter holidays start now!

 

Helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa Suomessa vietetään talvilomaa.

Winter holiday is spent at the end of February and the beginning of March in Finland.

 

Koulujen talviloma jaetaan kolmeen osaan:

Winter holidays of schools are shared into three parts:

1.     Viikko 8, Etelä-Suomi: Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan koulut ja Ahvenanmaa

Week 8, Southern Finland: Uusimaa, Southwest Finland and Satakunta schools and the Åland Islands

 

2.     Viikko 9, Väli-Suomi: Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan koulut

Week 9, Central Finland: Häme, Pirkanmaa, Ostrobothnia, Central Finland, Kymenlaakso, South Savo and South Karelia schools

 

3.     Viikko 10, Itä- ja Pohjois-Suomi: Lappi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

Week 10, Eastern and Northern Finland: Lapland, Northern Savo and Northern Karelia.

 

Monet perheet viettävät lomaa Lapissa tai muissa kotimaan matkailukeskuksissa.

Many families spend their holiday in Lapland or in other centers of travel of Finland.

 

Lapissa on talvella aina lunta, eksoottisia maisemia ja joskus revontuliakin.

In Lapland there is always snow, exotic landscapes and sometimes even northern lights.

 

Hotellit ja muut majoitustilat täyttyvät nopeasti.

Hotels and other accommodations fill up fast.

 

Lomakeskusten kapasiteetti ei riitä kaikille yhtä aikaa.

Holiday resorts’ capacity is not enough for everyone at the same time.

 

Sen vuoksi lomat porrastetaan eri viikoille.

Therefore, the holidays are divided into different weeks.

 

Näin lomakeskusten toiminta on kannattavaa.

In this way the resorts stay profitable.

 

Talvilomalla levätään, luistellaan, hiihdetään, lasketaan mäkeä ja nautitaan hotellien valmiista ruuasta.

People spend their winter holidays resting, skating, skiing, downhill skiing and enjoying the hotels’ ready made meals.

 

Usein varataan kylpyläloma ja uidaan ja nautitaan yhdessäolosta perheen kanssa.

Often a spa retreat is reserved and people enjoy bathing and spending time with the family.

 

Joskus vuokrataan lomamökki ja valmistetaan ruoka itse mökin keittiössä.

Sometimes a holiday cottage is rented the meals are prepared in the kitchen of the cottage.

 

Se tulee halvemmaksi kuin ruokailu lomakeskuksessa.

It becomes cheaper than eating at a resort.

 

Sesongin ulkopuolella lomakeskuksissa on hieman edullisempaa vierailla kuin juuri näiden viikkojen 8 – 10 aikana.

Outside the high season resorts are a little cheaper to visit than during the weeks from 8 to 10.

 

Monet perheet matkustavat lomallaan myös sukulaisten luokse maalle.

Many families travel to their relatives to the countryside during their holiday, too.

 

Loman jälkeen jaksaa taas puurtaa töissä ja koulussa kevääseen saakka.

After the holidays one again has the energy to toil at work and at school until the spring.

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

alkaa                                  to start

viettää                                to spend

jakaa                                  to share

olla                                     to be

täyttyä                               to fill up

porrastaa                           to divide

olla kannattavaa               to be profitable

levätä                                 to rest

luistella                              to skate

hiihtää                               to ski

laskea mäkeä                    to ski downhill

nauttia                               to enjoy

varata                                to reserve

uida                                    to swim

olla yhdessä                       to be together

vuokrata                            to reserve

valmistaa                           to prepare

vierailla                              to visit

matkustaa                         to travel

jaksaa                                 to be able to

puurtaa                             to toil

 

SUBSTANTIIVIT:

loma                                   a holiday

talviloma                            a winter holiday

helmikuu                           February

maaliskuu                          March

Suomi                                 Finland

loppu                                 an end

alku                                    a beginning

koulu                                  a school

viikko                                 a week

osa                                      a part

perhe                                 a family

Lappi                                  Lapland

matkailukeskus                 a travelling center

lumi                                    snow

maisema                            a landscape

revontulet                          northern lights

hotelli                                 a hotel

majoitustila                      an accommodation

lomakeskus                      a resort

kapasiteetti                      capacity

ruoka                                 food

kylpyläloma                       a spa retreat

lomamökki                         a holiday home

mökki                                 a cottage

keittiö                                 a kitchen

sesonki                               high season

sukulainen                        a relative

maaseutu                          countryside

työ                                      work

kevät                                  spring

 

ADJEKTIIVIT:

eksoottinen                      exotic

valmis                                ready made

halpa, halvempi                cheap, cheaper

 

NUMERAALIT:

yksi                                   one

kaksi                                   two

kolme                                 three

kahdeksan                         eight

yhdeksän                           nine

kymmenen                      ten

 

PRONOMINIT:

moni                                   many

muu                                   other

kaikki                                 everyone

eri                                       different

itse                                     itself

se                                        it

nämä                                  these

 

ADVERBIT:

tai                                       or

aina                                    always

ja                                        and

jopa                                    even

nopeasti                             fast

usein                                  often

joskus                                 sometimes

kuin                                    than

vähän                                 a little

jälkeen                               after

taas, jälleen                      again

saakka                                until

myös                                  too

 

SANONNAT:

yhtä aikaa                          at the same time

sen vuoksi                         therefore

 

Suomi (Finland):

Etelä-Suomi: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa

Southern Finland: Uusimaa, Southwest Finland, Satakunta and the Åland Islands

 

Väli-Suomi: Häme, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Etelä-Savo ja Etelä-Karjala

Central Finland: Häme, Pirkanmaa, Ostrobothnia, Central Finland, Kymenlaakso, South Savo and South Karelia

 

Itä- ja Pohjois-Suomi: Lappi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Eastern and Northern Finland: Lapland, Northern Savo and Northern Karelia