46. Ystävänpäivä 14.02.

Friends’ day 14.02.

 

Tänään vietetään ystävänpäivää.

It is Friends’ day today.

 

Tämä juhla on peräisin ehkä antiikin Roomasta vuodelta 350.

This celebration originates in the ancient Rome, perhaps dating back to year 350.

 

Suomessa sen juhlinta alkoi 1980-luvulla.

In Finland, the celebration of it began in the 1980s.

 

Euroopassa päivän nimi on Valentinuksen päivä.

In Europe its name is Valentine’s day.

 

Silloin annetaan hyville ystäville kortteja, kukkia ja lahjoja.

Good friends are given cards, flowers and gifts then.

 

Ystävälle tarjotaan lounas tai mennään hänen kanssaan kahvilaan.

Lunch is offered for a friend or he or she is taken to a café.

 

Ystävyys on tärkeä asia. Ihmisen on vaikea elää ilman ystävää tai ystäviä.

Friendship is an important thing. It is hard for a human being to live without a friend or friends.

 

Ystävältä odotetaan ymmärtämis. Ystävän kanssa voi itkeä ja nauraa.

Understanding is expected from a friend. With a friend one can cry and laugh.

 

Ystävyyt koetellaan sairauden, epäonnistumisen tai surun hetkellä.

Friendship put to a test at the time of illness, failure or sadness.

 

Silloin jokainen ihminen tarvitsee ystävää ja kuuntelijaa.

Then every human being needs a friend and a listener.

 

Joskus joku ihminen on yksinäinen ilman omaa syy.

Sometimes someone is lonely without the fault of his or her own.

 

Hän saattaa olla vanha ja sairas ja ystäviä ei ole enää elossa.

He or she may be old and sick, and the friends are no longer alive.

 

Hän saattaa olla nuori ja terve, mutta yksinäinen.

He or she may be young and healthy, but lonely.

 

Yksinäisyys on hyvin vakava ongelma.  Se saattaa sairastuttaa ihmisen.

Loneliness  is a very serious problem. It can make a person fall ill.

 

Vanhalla tai nuorella llä voi kuitenkin löytää myös uusia ystäviä.

It is still possible to find new friends in the old age or in the young age.

 

Ystävyyt voidaan myös osoittaa jokapäiväisessä elämässä.

Friendship can also be expressed in everyday life.

 

Tervehditään naapuria, bussinkuljettajaa ja työkaveria, autetaan vanhuksia ja lapsia.

One can greet the neighbour, the bus driver and the colleagues, and one can help old people and children.

 

Ollaan kohteliaita muille ihmisille, myös lapsille ja vanhuksille. Se tuottaa iloa sekä meille että sen saajalle.

Let’s be polite to other people, including children and the elderly. It brings joy both for us and the one who receive it.

 

 

SANAT:

VERBIT:                                                   (English:)

viettää                                                     to spend

olla peräisin jostakin                              to originate in

ajoittua                                                    to date

alkaa                                                        to begin

antaa                                                       to give

tarjota                                                      to offer

mennä                                                     to go

elää                                                          to live

odottaa                                                    to expect

ymmärtää                                               to understand

voida                                                        can

itkeä                                                         to cry

nauraa                                                     to laugh

koetella                                                    to put to the test

tarvita                                                      to need

löytää                                                       to find

saattaa                                                     might

osoittaa                                                    to express

tervehtiä                                                 to greet

kiittää                                                      to thank

auttaa                                                      to help

tuottaa                                                     to bring

 

SUBSTANTIIVIT:

ystävä                                                      a friend

päivä                                                        a day

juhla, juhlinta                                         a celebration

antiikki                                                    the ancient

Rooma                                                     Rome

Suomi                                                      Finland

Eurooppa                                                Europe

nimi                                                         a name

kortti                                                        a card

kukka                                                       a flower

lahja                                                         a gift

lounas                                                      a lunch

kahvila                                                     a café

ystävyys                                                  friendship

asia                                                          a thing

ihminen                                                   a human being

sairaus                                                     illness

epäonnistuminen                                   failure

suru                                                         sadness

kuuntelija                                                a listener

ikä                                                            an age

yksinäisyys                                              loneliness

ongelma                                                  a problem

naapuri                                                   a neighbour

bussinkuljettaja                                      a bus driver

työkaveri                                                 a colleague

vanhukset                                               the elderly

lapsi, lapset                                             a child, children

ilo                                                             joy

saaja                                                        a receiver

 

ADJEKTIIVIT:

hyvä                                                         good

tärkeä                                                      important

vaikea                                                      hard

yksinäinen                                               lonely

vanha                                                      old

sairas                                                       sick

nuori                                                       young

terve                                                       healthy

helppo                                                     easy

uusi                                                          new

vakava                                                     serious

kohtelias                                                  polite

 

NUMERAALIT:

1980-luku                                               the 1980s

 

PRONOMINIT:

tämä                                                        this

hän, hänen                                              he, him/her

jokainen                                                  every

joku                                                          some

se                                                             it

muu                                                         other

me                                                            we, us

 

ADVERBIT:

tänään                                                     today

ehkä                                                         perhaps

silloin                                                       then

ja                                                              and

tai                                                             or

kanssa                                                     with

ilman                                                       without

joskus                                                      sometimes

hyvin                                                       very

koskien, myös                                         including

sekä – että                                               both – and

 

SANONNAT:

friend’s day                                             Valentine’s day

ilman omaa syytä                                   without fault of someone’s own

ei olla enää elossa                                  to no longer be alive

sairastuttaa                                             to make someone fall ill

jokapäiväinen elämä                              everyday life