44. Runebergiä juhlitaan helmikuun 5. päivänä

Runeberg is celebrated on 5th of February.

 

Ensi sunnuntaina on Johan Ludvig Runebergin päivä. Se on liputuspäivä.

It is Runeberg’s Day next Sunday. It is a flagday.

 

Runeberg on Suomen kansallisrunoilija, Aleksis Kivi taas on Suomen kansalliskirjailija.

Runeberg is Finland’s National Poet, while Aleksis Kivi is  Finland’s National Writer.

 

Runeberg syntyi Pietarsaaressa 05.02.1804 merikapteenin poikana.

Runeberg was born in Pietarsaari on 05.02. as a son of a sea captain.

 

Nuorena Runeberg oli ollut kotiopettajana maaseudulla.

As young Runeberg had been as a private teacher in the countryside.

 

Siellä hän oli tavannut vanhoja miehiä. Hän oli kuunnellut heidän kertomuksiaan ja merkinnyt niitä muistiin.

He had met old men over there. He had listened to their stories and he had written them down.

 

Hän ei ollut kirjoittanut suomeksi, vaan ruotsiksi. Se oli hänen kotikielensä.

He hadn’t written poetry in Finnish, but in Swedish. It was his home language.

 

Hänen pääteoksensa on Vänrikki Stoolin tarinat. Sen ensimmäinen runo on nimeltään Maamme. Teos kertoo Suomen sodasta vuosina 1808 – 1809.

His main work is The Stories of the Second Lieutenant. It’s first poem is titled Our Land.  The work tells about the War of Finland in years 1808 – 1809.

 

Maamme on Suomen kansallislaulu. Runosta lauletaan ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Laulun on säveltänyt saksalainen Fredrik Pacius.

Our Land is Finland’s national hymn. The first and the last verse of the poem are sung. Fredrik Pacius, a German, has composed the music for the song.

 

Fredrika Runeberg, Runebergin vaimo, on myös kirjailija. Parilla oli kahdeksan lasta. Kaksi heistä kuoli jo lapsena.

Fredrika Runeberg, Runeberg’s wife, was a writer, too. The couple had eight children. Two of them died already as a child.

 

Runeberg oli työskennellyt myös opettajana Helsingin yliopistossa.

Runeberg had also worked as a teacher at the University of Helsinki.

 

Perhe oli muuttanut Porvooseen vuonna 1837.  Siellä on edelleen Runeberg-kotimuseo.

The family had moved to Porvoo in year 1837. Runeberg’s home museum is stillthere.

 

Runeberg oli sairastunut myöhemmällä iällä. Hän oli viettänyt 14 viimeistä vuotta elämästään sängyssä. Hän kuoli Porvoossa vuonna 1877.

Runeberg had become ill later in his life. He had spent the last 14 years of his life in bed. He passed away in Porvoo in 1877.

 

Runebergilla ja hänen vaimollaan on omat nimikkoleivokset. Ne ovat nimeltään runebergintorttu ja fredrikantorttu.

There are two kind of cakes named after Runeberg and his wife. They are called Runeberg’s cake and Fredrika’s cake.

 

Niitä voi löytää kaupasta helmikuun alusta lähtien. Ne ovat makeita ja herkullisia leivonnaisia.

You can find them at the food market from the the beginning of February. They are sweet and delicious pastries.

 

 

SANAT:                            (English:)

 

VERBIT:

 juhlia                                to celebrate

olla                                    to be

syntyä                              to be born

tavata                               to meet

kuunnella                         to listen to

merkitä muistiin              to write down

kirjoittaa                          to write

kertoa                              to tell

laulaa                               to sing

kuolla                               to die

työskennellä                    to work

muuttaa                          to move

sairastua                         to become ill

viettää                             to spend

voida                                can

ostaa                                 to buy

 

SUBSTANTIIVIT:

helmikuu                        February

sunnuntai                       Sunday

päivä                                a day

liputuspäivä                   a flagday

Suomi                               Finland

kansallisrunoilija            a National Poet

kansalliskirjailija            a National Writer

merikapteeni                a sea captain

poika (jonkun)              a son

kotiopettaja                  a private teacher

maaseutu                      coutryside

mies, miehet                 a man, men

kertomus                        a story

suomen kieli                  Finnish

ruotsin kieli                   Swedish

kotikieli                          a home language

pääteos                           main work

runo                                 a poem

maamme                        our land

teos                                 a work

sota                                 a war

vuosi, vuonna                  a year

kansallislaulu                  national hymn

säkeistö                           verse

laulu                                 a song

saksalainen                     German

vaimo                               a wife

kirjailija                            a writer

lapsi                                  a child

opettaja                           a teacher

yliopisto                          an university

perhe                               a family

kotimuseo                       a home museum

ikä, iällä                           an age

elämä                               life

sänky                                a bed

nimikkoleivos                 a cake named after someone

runebergintorttu            Runeberg’s cake

fredrikantorttu                Fredrika’s cake

ruokakauppa                   a food market

alku                                  a beginning, a start

leivonnainen                    a pastry

 

ADJEKTIIVIT:

nuori                                young

vanha                               old

viimeinen                         the last

oma                                 own

makea                              sweet

herkullinen                       delicious

 

NUMERAALIT:

ensimmäinen                  the first

kahdeksan                       eight

kaksi                                 two

neljätoista (14)                fourteen

 

PRONOMINIT:

ensi, seuraava               next

hän, hänen                     he, his

he, heillä, heistä             they

ne, niitä                          they, them

se                                    it

 

ADVERBIT:

siellä                                 there

myös                                 too

jo                                      already

edelleen                            still

myöhempi                         later

lähtien                                from