43. Millainen sinä olit ollut lapsena?

Which kind of child had you been?

 

Olit/ko ollut lapsena vilkas vai rauhallinen, ujo vai rohkea, puhelias vai hiljainen?

Had you been lively or peaceful as a child, shy or brave, talkative or quiet?

 

Olit/ko viihtynyt parhaiten ulkona vai sisällä?

Had you enjoyed best being outside or inside?

 

Olit/ko uinut, leikkinyt ja juossut kesällä?

Had you swum, played and run in summer?

 

Olit/ko rakastanut mummia ja ukkia?

Had you loved your grandma and grandpa?

 

Olit/ko käynyt isovanhempien luona kylässä? Millaisia he olivat?

Had you visited them? Which kind of persons were they?

 

Olivat/ko he eläneet samassa paikassa koko elämänsä?

Had they lived in the same place all their life?

 

Olivat/ko sinun sisaruksesi asuneet kauan yhdessä sinun kanssasi?

Had your sisters and brothers lived together with you for a long time?

 

Minä olin ollut ujo lapsi. Minun siskoni oli ollut hyvin seurallinen.

I had been a shy child. My sister had been very sociable.

 

Hän oli mennyt noin vain tuntemattomien ihmisten luo ja jutellut heidän kanssaan.

She had gone to strangers just like that and had talked with them.

 

Me olimme leikkineet monia leikkejä yhdessä kotona.

We had played many plays together at home.

 

Me emme olleet olleet kauan aikaa erossa toisistamme.

We hadn’t been a long time away from each other.

 

Millaiset leikit sinua ja ystäviäsi olivat kiinnostaneet?

Which kind of plays had you and your friends been interested in?

 

Olitte/ko te rakentaneet majan metsään tai rannalle?

Had you built a hut in the forest or on the beach?

 

Olivat/ko isäsi ja äitisi  etsineet teitä joka paikasta?

Had your father and mother looked after you in all places?

 

He olivat löytäneet teidät vasta monen tunnin kuluttua.

They had found you only after many hours.

 

SANAT:

VERBIT:                          (English:)

olla                                    to be

viihtyä                              to enjoy

uida                                  to swim

leikkiä                              to play

juosta                               to run

rakastaa                          to love

käydä vierailulla             to visit

elää, asua                        to live

mennä                             to go

jutella                              to talk

kiinnostaa                      to be interested in

rakentaa                         to build

etsiä                                  to seek

löytää                               to find

 

SUBSTANTIIVIT:

lapsi, lapset                      a child, children

kesä                                  a summer

mummi                             a grandma

ukki                                   a grandpa

isovanhemmat                  grandparents

henkilö, ihminen               a person, people

paikka                              a place

elämä                               life

sisarukset                       sisters and brothers

sisko, siskot                     a sister, sisters

veli, veljet                        a brother, brothers

leikki                                a play

koti                                   a home

ero                                    a separate

maja                                 a hut

metsä                               a forest

ranta                                 a beach

isä                                      a father

äiti                                     a mother

tunti                                  an hour

 

ADJEKTIIVIT:

vilkas                                lively

rauhallinen                       peaceful

ujo                                    shy

rohkea                              brave

puhelias                           talkative

hiljainen                            quiet

seurallinen                       sociable

tuntematon                     stranger

 

PRONOMINIT:

sinä                                   you

sama                                 same

koko                                  all

minä                                  I

he                                      they

hän                                    he, she

moni                                 many

me                                     we

te                                       you

 

ADVERBIT:

millainen                        which kind of

parhaiten                        best

ulkona                              out

sisällä                               inside

yhdessä                           together

kauan                               a long time

kanssa                              with

hyvin                                very

heti                                   at once

luo, luokse                        to

toisistamme                     each other

tai                                      or

vasta                                 only

kuluttua                            after