42. Oletko ollut terveenä?

Have you been in good health?

 

Jokavuotinen influenssakausi on rantautunut Suomeen.

The yearly influenza season has arrived to Finland.

 

Onko sinun perheesi säästynyt influenssalta?

Has your family avoided influenza?

 

Vai oletko sinä jo sairastanut flunssan?

Or have you already had the influenza?

 

Minä olen sairastanut influenssan jo syksyllä.

I have had influenza already in the autumn.

 

Minä olen käynyt lääkärissä ja valittanut influenssan oireita.

I have gone to the doctor and told about the symptoms of influenza.

 

Lääkäri on antanut minulle erilaisia lääkkeitä.

The doctor has given me various medicines.

 

Hän ei ole antanut minulle antibiootteja. Miksi?

He/she hasn’t given me antibiotics. Why?

 

Antibiootit ovat liian vahvoja lääkkeitä influenssaan.

Antibiotics are too strong medicines for influenza.

 

Influenssaan olen saanut myös erillisen pistoksen terveysasemalla.

I have got a special injection against influenza at the health center.

 

Lääkäri on kehottanut minua lepäämään.

The doctor has told me to rest.

 

Hän ei ole antanut lupaa tehdä töitä sairauden aikana.

He/she hasn’t given a permission to work during the illness.

 

Lepo on ollut parasta lääkettä.

Rest has been the best medicine.

 

Olen pessyt käsiä hyvin usein.

I have washed my hands very often.

 

Käsien pesu auttaa pitämään viruksia loitolla.

Washing the hands helps to keep viruses away.

 

SANAT:

VERBIT:

olla                                                           to be

rantautua                                                to arrive

sairastaa                                                  to get sick with

säästyä                                                    to avoid

käydä                                                       to go

kertoa                                                     to tell

antaa                                                       to give

saada                                                       to get

kehottaa                                                  to tell someone to

levätä                                                       to rest

luvata                                                      to promise

tehdä töitä                                               to do work

pestä                                                        to wash

auttaa                                                      to help

pitää                                                        to keep

 

SUBSTANTIIVIT:

influenssa                                                influenza

Suomi                                                       Finland

perhe                                                       a family

syksy                                                       autumn

lääkäri                                                     a doctor

oire                                                          a symptom

lääke                                                        a medicine

antibiootti                                                an antibiotic

pistos                                                       an injection

terveysasema                                          a health center

sairaus                                                      an illness

lepo                                                          rest

käsi, kädet                                               a hand, hands

pesu                                                        washing

virus, virukset                                         virus, viruses

 

ADJEKTIIVIT:

jokavuotinen                                           yearly/annual

erilainen                                                  various

vahva                                                       strong

hyvä, parempi, paras                              good, better, the best

 

PRONOMINIT:

sinä, sinun                                               you, your, you

minä, minun, minua                               I, my, me

 

ADVERBIT:

jo                                                              already

miksi?                                                      why?

liian                                                          too

myös                                                        also

aikana                                                      during                                                    

hyvin usein                                              very often                         

loitolla                                                      away

 

SANONNAT:

Oletko ollut terveenä?                           Have you been in good health?

Oletko sairastanut flunssan?                 Have you been sick with flu?

syksyllä                                                   in autumn