41. Uusi vuosi, uudet kujeet!

New year, new tricks!

Onnellista uutta vuotta 2017!

(Happy New Year 2017!)

 

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

(Finland will turn 100 years this year.)

 

Suomi itsenäistyi 6. päivä joulukuuta vuonna 1917.

(Finland became independent on 6th of December 1917.)

 

Sitä ennen Suomi oli osa entistä Venäjää vuosina 1809 – 1917, ja sitä ennen osa Ruotsia.

(Before that Finland was part of the former Russian empire the years 1809 –1917, and before that, part of Sweden.)

 

Tänä vuonna Suomi juhlii itsenäisyyttä monilla eri tavoilla.

(This year Finland celebrates independence in many different ways.)

 

Eri puolilla maata on paikallisia tapahtumia ja juhlia.

(Local events and festivals are organized all over the country.)

 

Voit tutustua tarjontaan suomifinland100.fi -sivustolla.

(You can easily see whats going on by visiting the site suomifinland100.fi.)

 

Esimerkiksi sata museota oli auki 6. – 8. tammikuuta. Niihin oli vapaa pääsy.

(For example hundred museums were open between 6th and 8th of January.)

 

Myös lapsille on paljon omaa ohjelmaa ja hauskoja kilpailuja.

(Plenty of own program and funny competitions are arranged for children as well.)

 

Suomen luonto saa oman liputuspäivänsä 26.08.2017 ensimmäisenä maailmassa.

(Finland’s nature will get its own flagday on 26th of August, first in the world.)

 

Erilaisia musiikki- ja laulutapahtumia on luvassa.

(There will be different kinds of music and singing events in the program.)

 

Esimerkiksi voit laulaa karaoke-baareissa Suomi-aiheisia lauluja.

(For instance you can sing Finland-themed songs in karaoke-bars.)

 

Jokainen meistä voi osallistua Suomi 100 –vuotta juhlintaan omalla tavallaan.

(Everyone of us can take part in Finland 100 years – celebration in our own way.)

 

Ylen selkouutiset –sivusto on myös hyvä paikka tutustua ajankohtaisiin aiheisiin.  http://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/.

(The user-friendly news of Finnish broadcasting company is also a good place to explore current themes.)

 

SANASTO:

 

VERBIT:                          (English:)

täyttää                             to turn

itsenäistyä                        to become independent

olla                                    to be

juhlia                                to celebrate

voida                                can

tutustua                           to see what’s going on

saada                                to get

laulaa                               to sing

osallistua                         to take part

 

SUBSTANTIIVIT:

vuosi, vuotta (part.)         a year

kuje                                   a trick

Suomi                               Finland

osa                                     part

Venäjä                              Russia

Ruotsi                              Sweden

itsenäisyys                       independence

tapa                                  a way

tapahtuma                       an event

juhla                                 a festival

sivusto                             a site

museo                              a museum

pääsy                               an access

lapsi, lapset                     a child, children

ohjelma                           a program

kilpailu                            a competition

luonto                              nature

liputuspäivä                    a flagday

maailma                          the world

musiikki                          music

laulaminen                      singing

karaoke-baari                 a karaoke bar

aihe                                 a theme

laulu                                a song

juhla                                a celebration

 

ADJEKTIIVIT:

entinen                            past

eri(lainen)                       different

paikallinen                       local

vapaa                               free

hauska                             funny

 

NUMERAALIT:

sata 100                          a hundred

kuudes 6.                        the sixth

ensimmäinen 1.               the first

viides 5.                           the fifth

 

PRONOMINIT:

tämä, tänä (ess.)             this

se, sitä (part.)                   it

moni                                 many

oma                                   own

jokainen meistä               all of us

 

ADVERBIT:

ennen                               before

helposti                           easily

esimerkiksi                      for instance

auki - kiinni                      open – closed

paljon                               plenty of

 

SANONNAT:

Uusi vuosi, uudet kujeet!               New year, new tricks!

Onnellista uutta vuotta!                 Happy New Year!