26. KERRATAAN/PA HIEMAN!

Kerrataanpa hieman! (Let´s revise a little!)

OLLA, OMISTAA, imperfekti                                                      

have     present tense

had       past tense

 

present tense:

Minulla on auto. Minä ajan autolla työhön. Työ alkaa kello kuusi.

On/ko minulla mopo? Minulla ei ole mopoa.

I have a car. /  I drive to work by car. / The work starts at six o’clock. /

Do I have a moped? No, I don´t have a moped.

 

past tense:

Minulla oli auto. Minä ajoin autolla työhön. Työ alkoi kello kuusi.

Oli/ko minulla mopo? Minulla ei ollut mopoa.

I had a car. /  I drove to work by car. / The work started at six o’clock. /

Did I have a moped? No, I didn´t have a moped.

 

present tense:

Sinulla on mopo. Sinä ajat mopolla kouluun. Koulu alkaa kello kahdeksan.

On/ko sinulla auto? Sinulla ei ole autoa.

You have a moped. / You drive to school by moped. / The school starts at eight o’clock. /

Do you have a car? / You don´t have a car.

 

past tense:

Sinulla oli mopo. Sinä ajoit mopolla kouluun. Koulu alkoi kello kahdeksan.

Oli/ko sinulla auto? Sinulla ei ollut autoa.

You had a moped. / You drove to school by moped. / The school started at eight o’clock. /

Did you have a car? / You didn´t have a car.

 

present tense:

Aapolla on polkupyörä. Hän ajaa pyörällä työhön. Työ alkaa kello yhdeksän.

On/ko hänellä mopo? Hänellä ei ole mopoa.

Aapo has a bike. / He drives to work by bike. /  The work starts at nine o’clock.

Does he have a moped? / He doesn´t have a moped.

 

past tense:

Aapolla oli polkupyörä. Hän ajoi pyörällä työhön. Työ alkoi kello yhdeksän.

Oli/ko hänellä mopo? Hänellä ei ollut mopoa.

Aapo had a bike. / He drove to work by bike. / The work started at nine o’clock.

Did he have a moped? / He didn´t have a moped.

 

present tense:

Emmalla ei ole polkupyörää. Hän ei aja pyörällä. Hän ajaa bussilla.

Työ alkaa kello seitsemän.

Emma doesn´t have a bike. / She doesn’t drive by bike. / She drives by bus. /

The work starts at seven o’clock.

 

past tense:

Emmalla ei ollut polkupyörää. Hän ei ajanut pyörällä. Hän ajoi bussilla.

Työ alkoi kello seitsemän.

Emma didn´t have a bike. / She didn’t drive by bike. / She drove by bus. /

The work started at seven o’clock.

 

present tense:

Koiralla on koppi.  Sillä on yksi pentu. On/ko sillä nimi? Sillä ei ole nimeä.

The dog has a doghouse. / It has one puppy. / Does it have a name? / It doesn´t have a name.

Koirilla on monta pentua. On/ko niillä nimiä? Niillä ei ole nimiä.

Dogs have many puppies. / Do they have names? / They don´t have names.

 

past tense:

Koiralla oli koppi.  Sillä oli yksi pentu. Oli/ko sillä nimi? Sillä ei ollut nimeä.

The dog had a doghouse. / It had one puppy. / Did it have a name? / It didn´t have a name.

Koirilla oli monta pentua. Oli/ko niillä nimiä? Niillä ei ollut nimiä.

Dogs had many puppies. / Did they have names? / They didn´t have names.

 

present tense:

Meillä on auto. Me ajamme autolla työhön. Työ alkaa kello kahdeksan.

On/ko meillä mopo?  Meillä ei ole mopoa.

We have a car. / We drive to work by car. / The work starts at eight o’clock. /

Do we have a moped? / We don´t have a moped.

 

past tense:

Meillä oli auto. Me ajoimme autolla työhön. Työ alkoi kello kahdeksan.

Oli/ko meillä mopo?  Meillä ei ollut mopoa.

We had a car. / We drove to work by car. / The work started at eight o’clock. /

Did we have a moped? / We didn´t have a moped.

 

present tense:

Teillä on myös auto. Te ajatte autolla työhön. Työ alkaa kello viisi.

On/ko teillä mopo?  Teillä ei ole mopoa.

You have a car, too. / You drive to work by car. / The work starts at five o’clock.

Do you have a moped? / You don´t have a moped.

 

past tense:

Teillä oli myös auto. Te ajoitte autolla työhön. Työ alkoi kello viisi.

Oli/ko teillä mopo?  Teillä ei ollut mopoa.

You had a car, too. / You drove to work by car. / The work started at five o’clock.

Did you have a moped? / You didn´t have a moped.

 

present tense:

Heillä on moottoripyörä. He ajavat moottoripyörällä työhön. Työ alkaa kello kymmenen. On/ko heillä auto?  Heillä ei ole autoa.

They have a motorbike. / They drive to work by motorbike. / The work starts at ten o’clock.

Do they have a car? / They don´t have a car.

 

past tense:

Heillä oli moottoripyörä. He ajoivat moottoripyörällä työhön. Työ alkoi kello kymmenen. Oli/ko heillä auto?  Heillä ei ollut autoa.

They had a motorbike. / They drove to work by motorbike. / The work started at ten o’clock.

Did the have a car? / They didn´t have a car.

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

olla, omistaa                      to have

kerrata                               to revise

ajaa                                    to drive

alkaa                                  to start

 

SUBSTANTIIVIT:

auto                                    a car

työ                                      a work, a job                                          

kello                                   a clock

mopo                                  a moped

polkupyörä, pyörä            a bicycle, a bike

moottoripyörä                   a motorbike

bussi                                  a bus

koppi                                  a doghouse

pentu                                 a puppy

nimi                                    a name

 

NUMERAALIT:

yksi               1                   one

kaksi             2                   two

kolme           3                   three

neljä             4                   four

viisi               5                   five

kuusi            6                   six

seitsemän    7                   seven

kahdeksan   8                   eight

yhdeksän     9                   nine

kymmenen 10                  ten

 

KIELIOPPIA:

olla, omistaa -verbi

myönteinen muoto (+)

present tense:

yksikkö                                                                          monikko

1. minu/lla on                                                            1. mei/llä     on                

2. sinu/lla    on                                                             2. tei/llä       on

3. häne/llä on                                                             3. hei/llä      on

    si/llä        on                                                             nii/llä         on

(Minu/lla on auto. I have a car.)                                (Mei/llä on auto. We have a car.)

                                          

past tense:

1. minu/lla oli                                                             1. mei/llä     oli                 

2. sinu/lla    oli                                                             2. tei/llä       oli

3. häne/llä oli                                                             3. hei/llä      oli

    si/llä        oli                                                                 nii/llä         oli

(Minu/lla oli auto. I had a car.)                                  (Mei/llä oli auto. We had a car.)

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense: 

1. on/ko       minu/lla?                          1. on/ko       mei/llä?

2. on/ko       sinu/lla?                            2. on/ko       tei/llä?

3. on/ko       häne/llä?                           3. on/ko       hei/llä?

    on/ko       si/llä?                                     on/ko       nii/llä?

(On/ko minu/lla auto? Do I have a car?)    (On/ko mei/llä auto? Do we have a car?)

                                          

past tense:

1. oli/ko        minu/lla?                          1. oli/ko        mei/llä?

2. oli/ko        sinu/lla?                            2. oli/ko        tei/llä?

3. oli/ko        häne/llä?                           3. oli/ko        hei/llä?

    oli/ko        si/llä?                                     oli/ko        nii/llä?

(Oli/ko minu/lla auto? Did I have a car?) (Oli/ko mei/llä auto? Did we have a car?)

                                          

 kielteinen muoto (-)

 present tense:

1. minu/lla   ei ole                                                        1. mei/llä     ei ole

2. sinu/lla    ei ole                                                        2. tei/llä       ei ole

3. häne/llä   ei ole                                                        3. hei/llä      ei ole

    si/llä         ei ole                                                            nii/llä       ei ole

 (Minu/lla ei ole autoa. I don´t have a car.)   (Mei/llä ei ole autoa. We don´t have a car.)

 

past tense:

1. minu/lla   ei ollut                                                     1. mei/llä     ei ollut

2. sinu/lla    ei ollut                                                     2. tei/llä       ei ollut

3. häne/llä   ei ollut                                                     3. hei/llä      ei ollut

    si/llä         ei ollut                                                         nii/llä       ei ollut

(Minu/lla ei ollut autoa. I didn´t have a car.)  (Mei/llä ei ollut autoa. We didn´t have  a car.))

 

ajaa-verbi

myönteinen muoto (+)

present tense:

1. minä aja/n                    1. me aja/mme

2. sinä aja/t                       2. te   aja/tte

3. hän ajaa                         3. he aja/vat

    se ajaa                               ne aja/vat

 

past tense:

1. minä ajoi/n                   1. me ajoi/mme

2. sinä ajoi/t                     2. te   ajoi/tte

3. hän ajoi                          3. he ajoi/vat

    se ajoi                               ne ajoi/vat

 

kysyvä muoto (?)

 present tense:

1. ajan/ko minä?               1. ajamme/ko me?

2. ajat/ko sinä?                 2. ajatte/ko te?

3. ajaa/ko hän?                 3. ajavat/ko he?

    ajaa/ko se?                      ajavat/ko ne?

 

past tense:

1. ajoin/ko minä?              1. ajoimme/ko me?

2. ajoit/ko sinä?                2. ajoitte/ko te?

3. ajoi/ko hän?                  3. ajoivat/ko he?

    ajoi/ko se?                       ajoivat/ko ne?

 

kielteinen muoto (-)

present tense:

1. minä en aja                   1. me emme aja

2. sinä et aja                     2. te   ette aja

3. hän ei aja                       3. he eivät aja

    se ei aja                               ne eivät aja

 

past tense:

1. minä en aja/nut           1. me emme aja/neet

2. sinä et aja/nut              2. te   ette aja/neet

3. hän ei aja/nut               3. he eivät aja/neet

    se ei aja/nut                      ne eivät aja/neet