29. ILLALLA JA EILEN ILLALLA

In the evening and on yesterday evening

Illalla minä tapaan ystävän ja me menemme elokuviin.  Eilen illalla minä tapasin ystävän ja me menimme elokuviin.

In the evening I meet my friend and we go to the cinema. On yesterday evening I met my friend and we went to the cinema.

Minä haluan ostaa popcornia ja karkkia. Minä halusin ostaa popcornia ja karkkia.

I want to buy popcorn and sweeties. I wanted to buy popcorn and sweeties.

Elokuva on mukava ja jännittävä. Elokuva oli mukava ja jännittävä.

The film is nice and exciting. The film was nice and exciting.

Elokuvan jälkeen halusimme mennä uuteen kahvilaan.

After the cinema we wanted to go to a new café.

Nousimme ratikkaan ja ajoimme keskustaan.

We took the train and went to the city center.

Osasimme mennä heti oikeaan paikkaan.

We found the right place right away.

Juomme teetä ja puhumme elokuvasta. Joimme teetä ja puhuimme elokuvasta.

We drink tea and talk about the film. We drank tea and talked about the film.

Ystävä vie minut kotiin autolla. Ystävä vei minut kotiin autolla.

My friend takes me home by car. My friend took me home by car.

Elokuva lumosi minut.

The film bewitched me.

Heräsin lumouksesta vasta tänä aamuna.

I woke from its spell but now this morning.

 

SANAT:

 

VERBIT:                          (English:)

 

tavata (vt.4)                   to meet

mennä, käydä                 to go

haluta (vt.4)                    to want

ostaa                                to buy

olla                                    to be

nousta (vt.4)                    to take

ajaa                                  to go, to drive

osata (vt.4)                     to find

juoda                                to drink

puhua                              to talk

viedä                               to take

lumota (vt.4)                  to bewitch

herätä (vt.4)                   to wake up

 

SUBSTANTIIVIT:

ystävä                              a friend

elokuva                            a film

elokuvateatteri               a cinema

popcorn                           popcorn

karkki, karkit                 sweetie, sweeties

kahvila                             a café

ratikka                             a tram

keskusta                          a city center

paikka                              a place

tee                                     tea

koti                                    a home

auto                                  a car

lumous                            a spell

 

ADJEKTIIVIT:

mukava                           nice

jännittävä                       exciting

uusi                                   new

oikea                                 right

 

ADVERBIT:

illalla                                in the evening

eilen illalla                      on yesterday evening

jälkeen                             after

heti                                 at once

vasta                               but now, only

tänä aamuna                 this morning

 

 

TAVATA-verbi (verbityyppi vt. 4: -ta, -tä )

 

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 

present tense:

yksikkö                   pääte          monikko                    pääte

 

1. minä tapaa/n    (-n)              1. me tapaa/mme      (-mme)

2. sinä   tapaa/t   (-t)               2. te   tapaa/tte           (-tte)

3. hän    tapaa                          3. he   tapaa/vat          (-vat)

 

(Minä tapaan. )                                  (Me   tapaamme.)

I meet.                                                    We meet.

 

past tense:

1. minä tapasi/n          (-n)            1. me   tapasi/mme     (-mme)

2. sinä   tapasi/t           (-t)           2. te     tapasi/tte          (-tte)

3. hän    tapasi                               3. he   tapasi/vat         (-vat)

 

(Minä tapasin. )                                 (Me    tapasimme.)

I met.                                                      We met.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko, -kö)

present tense:

1. tapaan/ko minä?                          1. tapaamme/ko me?

2. tapaat/ko sinä?                           2. tapaatte/ko      te?

3. tapaa/ko   hän?                            3. tapaavat/ko     he?

 

(Tapaan/ko minä?)                          (Tapaamme/ko me?)

Do I meet?                                            Do we meet?

 

past tense:

1. tapasin/ko minä?                         1. tapasimme/ko me?

2. tapasit/ko sinä?                            2. tapasitte/ko      te?

3. tapasi/ko   hän?                             3. tapasivat/ko     he?

 

(Tapasin/ko minä?)                         (Tapasimme/ko me?)

Did I meet?                                           Did we meet?

 

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 

present tense:

1. minä       e/n tapaa                     1. me           e/mme tapaa

2. sinä         e/t  tapaa                   2. te             e/tte      tapaa

3. hän       ei    tapaa                    3. he            ei/vät    tapaa

 

(Minä en tapaa.)                                (Me emme tapaa.)

I don’t meet.                                         We don’t meet.

 

past tense:

1. minä       e/n tava/nnut       1. me           e/mme   tava/nneet

2. sinä        e/t  tava/nnut       2. te             e/tte      tava/nneet

3. hän       ei    tava/nnut       3. he            ei/vät    tava/nneet

 

(Minä en tavannut)                          (Me emme tavanneet.)

I didn’t meet.                                        We didn’t meet.