28. PÄIVÄLLÄ JA EILEN PÄIVÄLLÄ

Tänä aamuna minä nousen kello seitsemän. Eilen aamulla minä nousin kello kuusi.

This morning I wake up at seven o´clock. Yesterday morning I woke up at six o´clock.

Sitten menen töihin.  Sitten menin töihin.

Then I go to work. Then I went to work.

Bussi tulee pysäkille liian aikaisin. Bussi tuli pysäkille liian aikaisin.

The bus comes too early to the busstop. The bus came too early to the busstop.

Myöhästyn bussista. Myöhästyin bussista.

I miss the bus. I missed the bus.

Minua suututtaa. Minua suututti.

I get angry. I got angry.

Puren hammasta ja odotan uutta (seuraavaa) bussia. Purin hammasta ja odotin uutta bussia.

I bite the bullet and wait for the next bus. I bit the bullet and waited for the next bus.

Seuraava bussi tulee myöhässä. Seuraava bussi tuli myöhässä.

The next bus is late. The next bus was late.

Sitten myöhästyn töistä. Sitten myöhästyin töistä.

Then I am late for work. Then I was late for work.

Tänään on haastava päivä. Tänään oli haastava päivä.

It is a challenging day today. It was a challenging day today.

Tulen kotiin kello neljä. Tulin kotiin kello neljä.

I come home at four o´clock. I came home at four o´clock.

Pesen hampaat ja menen nukkumaan. Pesin hampaat ja menin nukkumaan.

I wash my teeth and go to bed. I washed my teeth and went to bed.

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

nousta (vt.3)                     to wake up

mennä (vt.3)                     to go

mennä töihin                     to go to work

tulla     (vt.3)                      to come

myöhästyä                         to miss, to be late

suututtaa                           to get angry

purra   (vt.3)                     to bite

purra hammasta               to bite the bullet

odottaa                              to wait

olla                                     to be

pestä (vt.3)                       to wash

SUBSTANTIIVIT:

bussi, linja-auto                a bus

bussipysäkki                     a busstop

hammas, hampaat            a tooth, teeth

päivä                                  a day

koti                                     a home

ADJEKTIIVIT:

seuraava                            next

haasteellinen                     challenging

 

ADVERBIT:

tänä aamuna                     this morning

eilen aamulla                    on yesterday morning

sitten                                  then

liian                                    too

aikaisin                              early

tänään                               today

 

NOUS/TA, PES/TÄ-verbi (verbityyppi 3, -sta, - stä) :

 

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 

present tense:

 

yksikkö                    pääte          monikko           pääte

1. minä nouse/n          (-n)       1. me nouse/mme      (-mme)

2. sinä   nouse/t           (-t)      2. te   nouse/tte           (-tte)

3. hän    nousee                      3. he   nouse/vat          (-vat)

     se       nousee                        ne   nouse/vat          (-vat)

(Minä nousen ylös. )                    (Me   nousemme ylös.)

I wake up.                                             We wake up.

 

past tense:

1. minä nousi/n           (-n)          1. me nousi/mme       (-mme)

2. sinä   nousi/t            (-t)         2. te   nousi/tte            (-tte)

3. hän    nousi                              3. he   nousi/vat           (-vat)

     se       nousi                               ne   nousi/vat           (-vat)

(Minä nousin ylös. )                          (Me   nousimme ylös.)

I woke up.                                             We woke up.

 

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

1. nousen/ko minä?                         1. nousemme/ko me?

2. nouset/ko sinä?                            2. nousette/ko      te?

3. nousee/kohän?                           3. nousevat/ko     he?

    nousee/ko se?                                nousevatko       ne?

(Nousen/ko minä?)                          (Nousemme/ko me?)

Do I wake up?                                      Do we wake up?

 

past tense:

1. nousin/ko minä?                          1. nousimme/ko me?

2. nousit/ko sinä?                             2. nousitte/ko      te?

3. nousi/kohän?                              3. nousivat/ko     he?

    nousi/ko se?                                  nousivat/ko       ne?

(Nousin/ko minä?)                           (Nousimme/ko me?)

Did I wake up?                                     Did we wake up?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 

present tense:

1. minä     e/n nouse                       1. me           e/mme nouse

2. sinä      e/t  nouse                       2. te             e/tte      nouse

3. hän       ei  nouse                         3. he            ei/vät    nouse

     se        ei   nouse                         ne             ei/vät    nouse

(Minä en nouse.)                               (Me emme nouse.)

I don’t wake up.                                  We don’t wake up.

 

past tense:

1. minä       e/n noussut              1. me           e/mme nousseet

2. sinä         e/t  noussut             2. te             e/tte      nousseet

3. hän       ei     noussut                3. he            ei/vät    nousseet

     se         ei    noussut                 ne             ei/vät    nousseet

(Minä en noussut.)                           (Me emme nousseet.)

I didn’t wake up.                                 We didn’t wake up.

 

TUL/LA, OL/LA, VOIMISTEL/LA, HYMYIL/LÄ-verbi   (verbityyppi 3: -la, - lä)

MEN/NÄ, PAN/NA-verbi (verbityyppi 3: -na, -nä)

PUR/RA, SUR/RA -verbit (verbityyppi 3: -ra)