27. TÄNÄÄN JA EILEN AAMULLA

(In the morning and on yesterday morning)

 

Aamulla minä nousen kello kuusi. Eilen aamulla minä nousin kello viisi.

I wake up at six o’clock in the morning. I woke up at five o’clock on yesterday morning.

 

Kävelen vessaan ja pesen kasvot ja hampaat.  Kävelin vessaan ja pesin hampaat.

I go to the toilet and wash my face and teeth. I went to the toilet and washed my teeth.

 

Sitten menen keittiöön ja keitän kahvia. Sitten menin keittiöön ja keitin kahvia.

Then I go to the kitchen and I make some coffee. Then I went to the kitchen and made some coffee.

 

Syön leipää, voita, juustoa ja jugurttia. Söin leipää, voita, juustoa ja jugurttia.

I eat bread, butter, cheese and yogurt. I ate bread, butter, cheese and yogurt.

 

Juon kahvia kaksi kuppia. Join kahvia kaksi kuppia.

 I drink two cups of coffee. I drank two cups of coffee.

 

Voin oikein hyvin tänään. Voin oikein hyvin myös eilen aamulla.

I feel very fine this morning. I felt very fine on yesterday morning, too.

 

Toivottavasti saan uuden ystävän tänään. Eilen/kin sain uuden ystävän.

I hope I will get a new friend today. I got a new friend yesterday, too.

 

VERBIT:

nousta                                                   to wake up

kävellä                                                   to walk

pestä                                                      to wash

mennä                                                   to go

keittää                                                    to make, to cook

ottaa                                                       to take

olla                                                          to be

syö/(verbityyppi 2)                            to eat

juo/da                                                     to drink

voi/da hyvin                                           to feel fine

saa/da                                                    to get

toivoa                                                     to hope

 

SUBSTANTIIVIT:        

aamu                                                    a morning

kello kuusi, kuudelta                           at six o c’lock

kello viisi, viideltä                                at five o’clock

vessa                                                    a toilet

kasvot                                                   face

hammas, hampaat                                a tooth, teeth

keittiö                                                    a kitchen

kahvi                                                      coffee

leipä                                                       bread

voi                                                          butter

juusto                                                    cheese

jugurtti                                                  yogurt

kuppi                                                     a cup

ystävä                                                    a friend

 

ADVERBIT:

tänään                                                    today

eilen                                                       yesterday

aamulla                                                  in the morning

 

SYÖDÄ-verbi (verbityyppi 2) :

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 

present tense:

yksikkö               pääte          monikko                         pääte

1. minä syö/n      (-n)               1. me   syö/mme           (-mme)

2. sinä syö/t      (-t)                 2. te    syö/tte                (-tte)

3. hän syö                               3. he   syö/vät               (-vät)

    se syö                                     ne   syö/vät                (-vät)

(Minä syön. )                            (Me syömme.)

I eat.                                          We eat.

 

past tense:

1. minä söi/n      (-n)               1. me söi/mme            (-mme)

2. sinä   söi/t      (-t)               2. te   söi/tte                 (-tte)

3. hän    söi                            3. he   söi/vät                (-vät)

     se      söi                                ne   söi/vät                (-vät)

(Minä söin. )                             (Me söimme.)

I ate.                                          We ate.

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-kö)

present tense:

1. syön/kö minä?                              1. syömme/kö me?

2. syöt/kö sinä?                               2. syötte/kö      te?

3. syö/kö  hän?                                3. syövät/kö     he?

    syö/kö se?                                       syövät/kö       ne?

(Syön/kö minä?)                              (Syömme/kö me?)

Do I eat?                                                Do we eat?

 

past tense:

1. söin/kö minä?                               1. söimme/kö me?

2. söit/kö sinä?                                2. söitte/kö      te?

3. söi/kö  hän?                                 3. söivät/kö     he?

    söi/kö se?                                        söivät/kö       ne?

(Söin/kö minä?)                               (Söimme/kö me?)

Did I eat?                                           Did we eat?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä      e/n syö                            1. me      e/mme   syö

2. sinä       e/t  syö                           2. te        e/tte      syö

3. hän      ei    syö                             3. he      ei/vät    syö

     se         ei  syö                               ne         ei/vät    syö

(Minä en syö.)                                     (Me emme syö.)

I don’t eat.                                            We don’t eat.

 

past tense:

1. minä       e/n syö/nyt              1. me           e/mme   syö/neet

2. sinä         e/t  syö/nyt            2. te             e/tte       syö/neet

3. hän       ei    syö/nyt             3. he            ei/vät       syö/neet

     se            ei  syö/nyt              ne             ei/vät      syö/neet

(Minä en syö/nyt.)                       (Me emme syö/neet.)

I didn’t eat.                                   We didn’t eat.

 

JUODA-verbi (verbityyppi 2) :

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

yksikkö                  pääte          monikko                         pääte

1. minä juo/n         (-n)               1. me   juo/mme           (-mme)

2. sinä   juo/t         (-t)               2. te    juo/tte                (-tte)

3. hän    juo                                3. he   juo/vat               (-vat)

   se       juo                                   ne   juo/vat                (-vat)

(Minä juon. )                                (Me   juomme.)

I drink.                                                   We drink.

 

past tense:

1. minä joi/n         (-n)               1. me joi/mme            (-mme)

2. sinä   joi/t         (-t)               2. te   joi/tte                 (-tte)

3. hän    joi                               3. he   joi/vat                 (-vat)

   se       joi                                    ne   joi/vat                 (-vat)

(Minä join. )                             (Me joimme.)

I drank.                                      We drank.

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

1. juon/ko minä?                               1. juomme/ko me?

2. juot/ko sinä?                                2. juotte/ko      te?

3. juo/ko   hän?                                 3. juovat/ko     he?

    juo/ko se?                                        juovatko       ne?

(Juon/ko minä?)                                (Juomme/ko me?)

Do I drink?                                          Do we drink?

 

past tense:

1. join/ko minä?                                1. joimme/ko me?

2. joit/ko sinä?                                 2. joitte/ko      te?

3. joi/ko   hän?                                    3. joivat/ko     he?

    joi/ko se?                                         joivat/ko       ne?

(Join/ko minä?)                                 (Joimme/ko me?)

Did I drink?                                          Did we drink?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä       e/n juo                            1. me           e/mme juo

2. sinä        e/t  juo                          2. te             e/tte      juo

3. hän       ei    juo                           3. he            ei/vät    juo

     se          ei  juo                              ne             ei/vät    juo

(Minä en juo.)                                     (Me emme juo.)

I don’t drink.                                        We don’t drink.

 

past tense:

1. minä       e/n   juo/nut               1. me         e/mme   juo/neet

2. sinä         e/t  juo/nut                2. te          e/tte      juo/neet

3. hän          ei    juo/nut               3. he         ei/vät    juo/neet

     se            ei  juo/nut                    ne          ei/vät    juo/neet

(Minä en juo/nut.)                            (Me emme juo/neet.)

I didn’t drink.                                      We didn’t drink.