22. KOULUT ALKAVAT

Koulut alkavat tällä tai ensi viikolla.

The schoolyears start this week or next week.

 

Suomessa on hyvä ja ilmainen koulutus kaikille.

There is good and free education system for everyone in Finland.

 

Kaikki lapset käyvät peruskoulua.

All children go to primary school.

 

Asuinkunnat järjestävät perusopetuksen.

Municipalities arrange basic education.

 

Lapset menevät kouluun yleensä 7-vuotiaana.

Children go to school usually at the age of 7.

 

Oppivelvollisuus päättyy peruskoulun jälkeen.

Compulsory education ends after one has completed the primary school studies.

 

Peruskoulusta saa päättötodistuksen.

One gets a diploma when finishing at the primary school.

 

Peruskoulu kestää yhteensä 9 vuotta; alakoulu 6 vuotta ja yläkoulu 3 vuotta.

Primary school lasts nine years in total; the elementary school lasts six years and junior high school three years.

 

Peruskoulun jälkeen voi jatkaa opiskelua lukiossa tai ammattikoulussa tai mennä työhön.

After primary school one can continue studies in high school or at vocational school or one can go to work.

 

Lukion tai ammattikoulun jälkeen voi jatkaa ammattikorkeakouluun tai  yliopistoon tai mennä työhön.

After high school or vocational school one can continue studies at colleges or at universities or one can go to work.

 

Koulutus auttaa työelämään.

Education helps to access the working life.

 

Suomessa tarvitaan hyviä ja ahkeria työntekijöitä.

Good and hard-working employees are needed in Finland.

 

SANAT:

VERBIT:                          (English:)

alkaa                                 to start                            

olla                                    to be

käydä koulua,                to go to school

mennä kouluun           

järjestää                          to arrange

päättyy                            to end

saada                               to get

kestää                              to last

voida                                can

jatkaa                               to go on

mennä                             to go

auttaa                              to help

tarvita                              need

 

SUBSTANTIIVIT:

koulu                                a school

viikko                               a week

Suomi                               Finland

koulutus                          an education system

lapsi, lapset                   a child, children

asuinkunta                     municipality

perusopetus                  basic studies

peruskoulu                    primary school

päättötodistus                a diploma

alakoulu                          elementary school

yläkoulu                          junior high school

opiskelu                          studies

lukio                                 high school

ammattikoulu               vocational school

työ                                     work

ammattikorkeakoulu       college

yliopisto                          university

koulutus                          public education

työelämä                         working life

työntekijä                       an employee

 

ADJEKTIIVIT:

hyvä                                  good

ilmainen                            free

ahkera                             hard-working              

 

PRONOMINIT:

tämä                                  this

ensi                                   next

kaikki                                 all

 

NUMERAALIT:

seitsemän                       seven

yhdeksän                        nine

kuusi                                six

kolme                               three

 

ADVERBIT:

tai                                      or

ja                                       and

yleensä                            usually

jälkeen                             after

yhteensä                         in total