24. MINULLA OLI OPPITUNTI.

Eilen minulla oli suomen kielen oppitunti.

(Yesterday I had a Finnish lesson.)

 

Minä olin tunnilla täsmällisesti kello 12.

(I was at the lesson at 12 o’clock sharp.)

 

Minulla oli oppikirja ja kynä mukana.

(I had a textbook and a pencil with me.)

 

Minulla oli kännykkä taskussa. Se oli äänettömällä.

(I had a mobile phone in my pocket. It was on silent mode.)

 

Minulla ei ollut vihkoa eikä kumia.

(I didn’t have a notebook or a rubber.)

 

Sinulla/kaan ei ollut vihkoa.

(You didn’t have a notebook either.)

 

Henryllä ei ollut kirjaa, kynää, kumia eikä vihkoa.

(Henry didn’t have a book, or a pencil, or a rubber or a notebook .)

 

Opettaja oli myöhässä.

(The teacher was late.)

 

Meillä ei ollut oppituntia ollenkaan.

(We didn’t have the lesson at all.)

 

Meillä oli vapaapäivä. Oli/ko meillä jotain muuta ohjelmaa?

(We had a free day. Did we have something else for program?)

 

Teillä ei ollut vapaata. Te olitte tunnilla.

(You didn’t have free time. You were at the lesson.)

 

Heillä/kään ei ollut vapaata. Heillä oli työharjoittelua.

(They didn’t have free time, either. They had job training.)

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

olla, omistaa                      to have

 

SUBSTANTIIVIT:

suomen kieli                      Finnish

oppitunti                           a lesson

kello                                   a clock

oppikirja                            a textbook

kynä                                   a pencil

kännykkä                           a mobile phone

tasku                                  a pocket

vihko                                  a notebook

kumi                                   a rubber

opettaja                             a teacher

vapaapäivä                        free time

ohjelma                              a program

työharjoittelu                    job training

 

ADJEKTIIVIT:

äänetön                             silent mode (without sound)

 

PRONOMINIT:

joka                                    something

muu                                   else          

 

ADVERBIT:

eilen                                   yesterday

täsmällisesti                      sharp

mukana                             with

ei ollenkaan                       not at all

 

SANONNAT:

olla myöhässä                   to be late