23. MISSÄ SINÄ OLIT?

imperfekti:  - tapahtui aikaisemmin, ennen tätä hetkeä; ( it happened earlier, before this moment)

- imperfektin tunnus on (-i); (the sign of past tense is (–i))

 

Minä oli/n ulkona eilen illalla.

(I was out yesterday evening.)

 

Aapo oli ulkona minun kanssani.

(Aapo was out with me.)

 

Hän oli hyvällä tuulella.

(He was in a good mood.)

 

Oli lämmin ja kaunis sää. Oli/ko/han ukkosta ilmassa?

(It was very warm and beautiful weather. Was it thunder in air?)

 

Me oli/mme kahvilassa ja joimme teetä.

(We were in a café and had a cup of tea.)

 

Me oli/mme ystäviä jo teini-iässä. Me e/mme olleet ystäviä vielä lapsena.

(We were friends already at teenage. We weren´t friends yet as children.)

 

Sinä olit sisällä. Sinä et ollut ulkona. Olit/ko sinä sairas?

(You were inside. You weren´t outside. Were you ill?)

 

Te oli/tte kai kotona vai oli/tte/ko te Huhtasten luona?

(Perhaps you were at home or were you at Huhtanen?)

 

Te e/tte olleet lenkillä eilen illalla.

(You weren´t jogging yesterday evening.)

 

He oli/vat kotona.  He ei/vät olleet ulkona koko päivänä.

(They were at home. They weren´t outdoors the whole day.)

 

Emma ja Aapo oli/vat työssä eilen päivällä. He ei/vät olleet kotona. Oli/vat/ko he työssä?

Joo, he o/li/vat työssä.

(Emma and Aapo were at work yesterday. / They weren´t at home. / Were they at work?

Yes, they were at work.)

 

Leevi ja Nella oli/vat koulussa. He ei/vät olleet kotona. Oli/vat/ko he koulussa?

Joo, he oli/vat koulussa. Onni oli päiväkodissa.

(Leevi and Nella were at school. / They weren't at home. / Were they at school? /

Yes, they were at school. Onni was at the daycare.)

 

Rekku-koira ja Mirri-kissa oli/vat kotona. Ne eivät olleet ulkona.

(Rekku-dog and Mirri-cat were at home the whole day. They weren´t outside.)

 

SANAT:

 

SUBSTANTIIVIT:        (English:)

ilta                                      evening

hyvällä tuulella                  in a good mood

sää                                     weather

ukkonen                            thunder

ilma                                    air

kahvila                               a café

tee                                      tea

ystävä                                a friend

teini-ikä                             teenage

lapsuus                              childhood

koti                                     home

Huhtaset                           family huhtanen

lenkki                                 a jog

päivä                                  a day

työ, työssä                         work, at work

koulu, koulussa                 a school, at school

päiväkoti                            a daycare

 

ADJEKTIIVIT:

lämmin                              warm

kaunis                               beautiful

sairas                                ill

 

ADVERBIT:

ulkona                                outdoors

eilen                                   yesterday

kanssa                                with

jo                                        even

sisällä                                 inside

luona                                  with

koko                                   all

 

PRONOMINIT:

minä                                   I

sinä                                    you

hän                                     he, she

se                                        it

me                                      we

te                                        you

he                                       they

ne                                       they

 

OLLA-verbi:

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 Present tense:

yksikkö                               pääte            monikko                            pääte

1. minä ole/n                    (-n)               1. me ole/mme                (-mme)

2. sinä   ole/t                     (-t)               2. te   ole/tte                    (-tte)

3. hän  on                        -                     3. he   o/vat                       (-vat)

     se       on                       -                      ne    o/vat                       (-vat)

(Minä olen Suomessa. )                         (Me olemme in Finland.)

I am in Finland.                                       We are in Finland.

 

Past tense:

yksikkö                               pääte            monikko                            pääte

1. minä oli/n                     (-n)                 1. me oli/mme                 (-mme)

2. sinä   oli/t                      (-t)                 2. te   oli/tte                     (-tte)

3. hän  oli                         -                     3. he   oli/vat                     (-vat)

     se      oli                         -                       ne   oli/vat                     (-vat)

(Minä olin Suomessa. )                          (Me olimme Suomessa.)

I was in Finland.                                      We were in Finland.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

 Present tense:

 yksikkö                                                   monikko

1. olen/ko    minä?                                 1. olemme/ko me?

2. olet/ko     sinä?                                  2. olette/ko      te?

3. on/ko       hän?                                   3. ovat/ko          he?

    on/ko       se?                                         ovat/ko          ne?

(Olen/ko minä Suomessa?)                  (Olemme/ko me Suomessa?)

Am I in Finland?                                      Are we in Finland?

 

 Past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. olin/ko     minä?                                 1. olimme/ko me?

2. olit/ko      sinä?                                  2. olitte/ko      te?

3. oli/ko        hän?                                   3. olivat/ko     he?

    oli/ko        se?                                        olivat/ko     ne?

(Olin/ko minä Suomessa?)                   (Olimme/ko me Suomessa?)

Was I in Finland?                                    Were we in Finland?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 Present tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minä         e/n ole                               1. me            e/mme ole

2. sinä           e/t  ole                               2. te              e/tte      ole

3. hän         ei  ole                                 3. he             ei/vät    ole

     se             eiole                                     ne             ei/vät    ole

(Minä en ole Ruotsissa.)                        (Me emme ole Ruotsissa.)

I am not in Sweden.                                 We are not in Sweden.

 

Past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minä         e/n    ollut                           1. me           e/mme   olleet

2. sinä           e/t  ollut                            2. te              e/tte      olleet

3. hän             ei  ollut                              3. he             ei/vät    olleet

     se             ei   ollut                                  ne             ei/vät    olleet

(Minä en ollut Ruotsissa.)                     (Me emme olleet Ruotsissa.)

I was not in Sweden.                               We were not in Sweden.