21. KESÄLOMA PÄÄTTYY!!!

KESÄLOMA PÄÄTTYY!

Summer vacation ends!

 

Nyt on elokuu.

It´s August now.

 

Suomessa tavalliset kesälomakuukaudet ovat kesäkuu ja heinäkuu.

June and July are the usual summer vacation months in Finland.

 

Elokuun alussa monet menevät takaisin työhön ja koulut alkavat.

At the beginning of August many people go back to work and the school years start.

 

Ihmiset palaavat takaisin koteihinsa.

People come back to their homes.

 

He ovat levänneet ja rentoutuneet lomansa aikana.

They have rested and relaxed during their vacation.

 

Nyt on mukava palata kotiin, työhön ja kouluun.

Now it´s nice to come back to home, work and school.

 

SANAT:

 

VERBIT:                          (English:)

 päättyä                           to end

olla                                   to be

mennä                              to go

alkaa                                 to begin, to start

palata                               to come back

levätä                                to rest

rentoutua                          to relax                           

 

SUBSTANTIIVIT:

kesäloma                          a summer vacation

elokuu                              August

Suomi                               Finland

kesälomakuukausi            a summer vacation month

kesäkuu                            June

heinäkuuta                       July

alussa                               at the beginning

työ                                    work

koulu                                a school

ihmiset                             people

koti                                   a home                            

 

ADJEKTIIVIT:

tavallinen                        usual

mukava                           nice

 

PRONOMINIT:

moni, monet                  many

he                                   they                                 

 

ADVERBIT:

nyt                                    now

takaisin                            back

aikana                              during