19. SAUNA JA SUOMALAISET

(Sauna and Finnish people)

 

Sauna on vanha ja tärkeä osa suomalaista kulttuuria.

(Sauna is an old and important part of Finnish culture.)

 

Saunassa ihmiset peseytyvät ja rentoutuvat työviikon jälkeen. 

(In the sauna people bathe and relax after the workweek.)

 

Suomalaiset rakastavat saunaa.

(Finnish people love sauna.)

 

Suomessa rakennetaan paljon saunoja.

(Plenty of saunas are built in Finland.)

 

Kerrostalossa, rivitalossa ja omakotitalossa on usein sauna.

(There is often a sauna in an apartment house, in a row house and in a town house.)

 

Saunaa lämmitetään joka viikko.

(Sauna is heated every week.)

 

Saunotaan usein myös raskaan työn jälkeen.

(Usually people take a sauna after a heavy workday, too.)

 

Sauna on valmis yleensä yhdessä tunnissa. Savusaunaa lämmitetään monta tuntia.

(In general sauna is ready in one hour. Smoke sauna is heated for many hours.)

 

Saunan kiuas peitetään kivillä. Kivet kuumennetaan.

(A sauna stove is covered with stones. The stones are heated.)

 

Vettä heitetään kuumalle kiukaalle. Lauteilla istutaan tai joskus maataan.

(Water is thrown to the hot stove. The benches are for sitting or sometimes for laying.)

 

Kesämökillä saunotaan usein järven tai meren rannalla.

(Summer cottage is a place where people take a sauna by the lake or by the sea.)

 

Saunasta mennään uimaan ja sitten taas palataan takaisin saunaan.

(From the sauna people go to swim and get back to the sauna again.)

 

Saunassa käyntiä pidetään terveellise tapana.

(Taking a sauna is regarded as a healthy practice.)

Sauna: lauteet, kiuas, vesikiulu, vesikauha

Sauna: lauteet, kiuas, vesikiulu, vesikauha

 

 

 

Sanat:

 

Verbit:                                (English:)

olla                                     to be

peseytyä                           to bathe, to wash oneself

rentoutua                          to relax

rakastaa                            to love

rakentaa                            to build

lämmittää                          to warm, to heat

saunoa                              to take a sauna

peittää                               to cover

kuumentaa                        to heat

heittää                               to throw

istua                                   to sit

maata                                 to lie

mennä                                to go

uida                                    to swim

palata                                 to get back

pitää (jonakin)                   to regard as

 

Substantiivit:

sauna                                 a sauna

osa                                     a part of

kulttuuri                             culture

ihminen, ihmiset                people

työ/viikko                           a working week

kerrostalo                          an apartment house

rivitalo                                a row house

omakotitalo                       a town house

päivä                                  a day

työ                                      a work

tunti                                   an hour

savusauna                         a smoke sauna

kivi, kivet (pl.)                    a stone

vesi, vettä (part.)               water

kiuas, kiukaat (pl.)             a stove

laude, lauteet (pl.)             a bench

kesämökki                         a summer cottage

järvi                                    a lake

meri                                   a sea

ranta                                  a shore

uinti                                    swimming

tapa                                    a manner, a practice

 

Adjektiivit:

vanha                                 old

tärkeä                                important

suomalainen                     Finnish

raskas                                heavy

valmis                                ready

kuuma ><kylmä                hot><cold

terveellinen                       healthy

 

Pronominit:

joka                                    every

moni, monta                      many

 

Adverbit:

ja                                        and

jälkeen                               after

usein                                  often

myös                                  too

yleensä                              in common, in general

joskus                                 sometimes

paljon                                 a lot of

varten                                 for

aina                                    always

sitten                                  then

taas                                    again

takaisin                              back