18. KESÄLOMA ALKAA!

Kesäloma alkaa!

(Summer vacation begins!)

 

Koulut päättyvät yleensä toukokuussa.

(The school years end usually in May.)

 

Silloin opiskelijat aloittavat kesäloman.

(Then students start their summer vacation.)

 

Kesälomalla ihmiset keräävät voimia seuraavaa lukuvuotta varten.

(During the summer vacation people gather strenghts for the next term.)

 

Monet opiskelijat menevät kesätyöhön.

(Many students go to summer jobs.)

 

He ansaitsevat rahaa seuraavaa lukuvuotta varten.

(They earn money for the next term.)

 

Lapset ovat kotona tai menevät harrastusleireille.

(Children stay at home or go to recreational camps.)

 

Kesäloma kestää Suomessa noin yhden kuukauden.

(In Finland summer vacation lasts about one month.)

 

Kesälomalla ihmiset menevät usein kesämökille.

(During the summer vacation people often go to a summer cottage.)

 

Monilla suomalaisilla perheillä on kesämökki järven tai meren rannalla.

(Many of the Finnish families have a summer cottage by the lake or by the sea.)

 

Kesämökillä ihmiset lepäävät, uivat, kalastavat, saunovat ja tapaavat ystäviä.

(At the summer cottage people rest, swim, fish, take a sauna and meet friends.)

 

Lomalla ihmiset myös matkustavat paljon joko Suomessa tai ulkomailla.

(During the vacation people travel a lot either in Finland or abroad.)

 

Kesäloman jälkeen ihmiset jaksavat taas tehdä työtä ja nauttia elämästä.

(After the summer vacation people are again able to do their work and enjoy life.)

 

SANAT:

VERBIT:                  (English:)

päättyä                              to end

aloittaa                               to begin

kerätä                                to collect

mennä                               to go

ansaita                               to earn

kestää                                to last

levätä                                 to rest

uida                                    to swim

kalastaa                             to fish

saunoa                               to take a sauna

matkustaa                         to travel

jaksaa                                 to be able to

nauttia                               to enjoy

 

SUBSTANTIIVIT:              

kesäloma                           a summer vacation

koulu                                  a school

toukokuu                           May

koululainen                       a pupil

opiskelija                           a student

ihminen, ihmiset (pl.)         people

voima                                 strenght

seuraava                            next             

lukuvuosi                           a term

moni, monet                      many

kesätyö                              a summer job

raha                                   money

lapsi, lapset                       a child, children

koti                                     a home

harrastusleiri                    a recreational camp

kuukausi                            a month

kesämökki                         a summer cottage

järvi                                    a lake

meri                                   a sea

ystävä                                a friend

Suomi                                 Finland

ulkomailla                          abroad

työ                                      work

elämä                                 life