14. JUHLITAAN VAPPUA!

Vappu on 1. päivä toukokuuta. Se on vapaapäivä kaikille.

(Vappu is the first day of May. It is a public holiday for everyone.)

 

Vappuna vietetään suomalaisten työläisten ja ylioppilaiden juhlaa.

(On the first of May are held the celebrations of the Finnish laborers and the graduates.)

 

Silloin Suomessa juhlitaan työtä ja kevättä.

(At that time labour and spring are celebrated in Finland.)

 

Nautitaan keväästä pitkän talven jälkeen.

(Springtime is enjoyed after the long winter.)

 

Vappuna toivotaan kaunista säätä. Vappuna ei toivota vesi- tai lumisadetta.

(People wish for a beautiful weather for the first of May. Rain or snow are not desired.)

 

Monessa kaupungissa lakitetaan patsaita.

(Caps are put on the statues in many cities.)

 

Kodit koristellaan serpentiineillä ja ilmapalloilla.

(The homes are decorated with paper streamers and balloons.)

 

Syödään munkkeja ja tippaleipiä ja juodaan simaa.

(People are eating doughnuts and funnel cakes and they are drinking mead.)

 

Syödään ja juodaan sekä kotona että puistossa ystävien kanssa.

(People are eating and drinking both at home and in parks with friends.)

 

Lapsille ostetaan ilmapalloja, vappukrääsää ja herkkuja.

(Balloons, celebration items and delicacies are bought for the kids.)

 

Jaksetaan/ko vapun jälkeen mennä työhön? - Kyllä jaksetaan!

(Are the people able to go to work after the first of May? – Yes, they are!

 

SANAT:

Verbit:                             (English:)

 

juhlia                                to celebrate

olla                                   to be

viettää                             to spend, to hold celebration

nauttia                             to enjoy

toivoa                               to wish

lakittaa                             to put a cap

koristella                          to decorate

syödä                               to eat

juoda                                to drink

ostaa                                 to buy

jaksaa                               to be able to

 

Substantiivit:

 

vappu                               the first of May

vapaapäivä                      a public holiday

suomalainen                    Finnish

Suomi                               Finland

työläinen                          a laborer

ylioppilas                          a graduate

työ                                    work                                

kevät                                spring

talvi                                   winter

sää                                    weather

vesisade                          rain

lumisade                          snow

lakki                                  a cap

patsas                               a statue

koti                                    a home

serpentiini                        a paper streamer

ilmapallo                          a balloon

munkki                             a doughnut

tippaleipä                         a funnel cake

sima                                  mead

puisto                               a park

ystävä                               a friend

lapsi                                  a child

vappukrääsä                    celebration items

herkku                              a delicacy

 

 

Adjektiivit:                                         

pitkä                                 long

kaunis                              beautiful