8. Voi ei! Ajokortti vanhenee!

Minä menen kauppaan autolla.

I go to a shop by car.

 

Minulla on laukku, rahaa, auto ja ajokortti.

I have a bag, money, a car and a driving license.

 

Minulla on ajokortti aina mukana autossa.

I have my driving license always with me in the car.

 

Katson ajokorttia. Siinä on päivämäärä 06.05.2016.

I look at the driving license. It is dated 06.05.2016.

 

Voi ei! Ajokortti vanhenee pian!

Oh no! My driving license expires soon!

 

Minun täytyy mennä poliisin toimistoon ja uusia ajokortti.

I have to go to the police office and renew my driving license.

 

Sitten minulla on taas lupa ajaa autoa laillisesti.

Then I will have a license to drive a car legally again.

 

VANHETA-verbi (verbityyppi 6)

myönteinen muoto (+)

yksikkö                        pääte                monikko                              pääte

1. minä  vanhene/n        (-n)           1. me vanhene/mme                (-mme)

2. sinä   vanhene/t        (-t)            2. te   vanhene/tte                    (-tte)

3. hän   vanhenee                         3. he vanhene/vat                    (-vat)

   se     vanhenee                               ne vanhene/vat                    (-vat)

(Esim. Minä vanhenen joka päivä.)                  

 

kysyvä muoto (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

yksikkö                                                       monikko       

1. vanhene/n/ko    minä?                       1. vanhene/mme/ko   me?

2. vanhene/t/ko    sinä?                         2. vanhene/tte/ko      te?

3. vanhenee/ko     hän?                         3. vanhene/vat/ko     he?

vanhenee/ko se?                                       vanhene/vat/ko      ne?

 (Esim. Vanhene/n/ko minä joka päivä?)

 

kielteinen muoto (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                 kieltosanan pääte           monikko                  kieltosanan pääte

1. minä  e/n   vanhene         (-n)                 1. me e/mme vanhene           (-mme)

2. sinä  e/t   vanhene           (-t)                 2. te e/tte vanhene                (-tte)

3. hän   ei   vanhene                                   3. he ei/vät vanhene              (-vät)

     se ei   vanhene                                       ne ei/vät vanhene              (-vät)

 (Esim. Minä e/n vanhene?)

 

SANAT:

VERBIT:

vanheta                           to expire, to grow old

mennä                             to go

olla                                  to be

olla, omistaa                   to have

pitää, täytyä                    to have to, must

katsoa                              to look at

uusia                                to renew

ajaa autoa                       to drive a car

 

SUBSTANTIIVIT:

auto                                  a car

laukku                              a bag

raha                                 money

ajokortti                           a driving license

päivämäärä                      a date

poliisin toimisto               a police office

 

PARTIKKELIT:

Voi ei!                                                     Oh no!

pian                                                        soon

nyt                                                          now

taas                                                        again