2. Minulla on...

Minulla on auto. / Minä ajan autolla työhön. / Työ alkaa kello kuusi.

On/ko minulla mopo? Minulla ei ole mopoa.

I have a car. / I drive to work by car. / The work begins at six o’clock. 

Do you have a moped? No, I don't have a moped.

 

Sinulla on mopo. / Sinä menet mopolla kouluun. / Koulu alkaa kello kahdeksan.

On/ko sinulla auto? / Sinulla ei ole autoa.

You have a moped. / You go to school by moped. / The school begins at eight o’clock. 

Do you have a car? / No, you don't have a car.

 

Aapolla on polkupyörä. / Hän menee pyörällä työhön. / Työ alkaa kello yhdeksän.

On/ko hänellä mopo? / Hänellä ei ole mopoa.

Aapo has a bike. / He goes to work by bike. / The work begins at nine o’clock.

Does he have a moped? / He doesn't have a moped.

 

Emmalla ei ole polkupyörää. / Hän ei aja pyörällä. / Hän menee bussilla.

Työ alkaa kello seitsemän.

Emma doesn't have a bike. / She doesn’t ride a bike. / She goes by bus.

The work begins at seven o’clock.

 

Koiralla on lelu. / Sillä on yksi pentu. / On/ko sillä nimi? / Sillä ei ole nimeä.

The dog has a toy. / It has one puppy. / Does it have a name? / It doesn't have a name.

Koirilla on monta pentua. / On/ko niillä nimiä? / Niillä ei ole nimiä.

The dogs have many puppies. / Do they have names? / They don't have names.

 

Meillä on auto. / Me menemme autolla töihin. / Työ alkaa kello kahdeksan.

On/ko meillä mopo? / Meillä ei ole mopoa.

We have a car. / We go to work by car. / The work begins at eight o’clock.

Do we have a moped? / We don't have a moped.

 

Teillä on myös auto. / Te menette autolla työhön. / Työ alkaa kello viisi.

On/ko teillä mopo? / Teillä ei ole mopoa.

You have a car, too. / You go to work by car. / The work begins at five o’clock.

Do you have a moped? / You don't have a moped.

 

Heillä on moottoripyörä. / He menevät moottoripyörällä töihin. / Työ alkaa kello kymmenen.

On/ko heillä auto? / Heillä ei ole autoa.

They have a motorbike. / They go to work by motorbike. / The work begins at ten o’clock.

Do they have a car? / They don't have a car.

 

Olla, omistaa -verbi

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

yksikkö                                                  monikko

1. minu/lla on                                       1. mei/llä  on

2. sinu/lla on                                        2. tei/llä  on

3. häne/llä on                                       3. hei/llä on

    si/llä  on                                             nii/llä on

(Esim. Minu/lla on auto.                       (Mei/llä on auto.

I have a car.)                                         We have a car.)

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

yksikkö                                              monikko

1. on/ko minu/lla?                          1. on/ko mei/llä?

2. on/ko sinu/lla?                           2. on/ko tei/llä?

3. on/ko häne/llä?                          3. on/ko hei/llä?

    on/ko si/llä?                                     on/ko nii/llä?

(Esim. On/ko minu/lla auto?                (On/ko mei/llä auto?

Do I have a car?)                                   Do we have a car?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

yksikkö                                                    monikko

1. minu/lla ei ole                                  1. mei/llä  ei ole

2. sinu/lla ei ole                                  2. tei/llä  ei ole

3. häne/llä ei ole                                 3. hei/llä  ei ole

    si/llä  ei ole                                          nii/llä   ei ole

(Esim. Minu/lla ei ole autoa.                    (Mei/llä ei ole autoa.

I don't have a car.)                                    We don't have a car.)

 

Ajaa-verbi

yksikkö                               monikko

1. minä aja/n                    1. me aja/mme

2. sinä aja/t                      2. te aja/tte

3. hän ajaa                        3. he aja/vat

    se ajaa                               ne aja/vat

 

Substantiivit:

auto                                    car

työ                                      work,  job                                          

kello                                   clock

mopo                                  moped

polkupyörä, pyörä             bicycle,  bike

moottoripyörä                   motorbike

bussi                                   bus

lelu                                     toy

pentu                                 puppy

nimi                                    name

 

Numeraalit:

 yksi               1                   one

kaksi             2                   two

kolme           3                   three

neljä             4                   four

viisi               5                   five

kuusi            6                    six

seitsemän    7                    seven

kahdeksan   8                   eight

yhdeksän     9                   nine

kymmenen 10                   ten