1. Minä olen...

Minä olen Emma. / Minä olen nainen. / Minä en ole mies.

I am Emma. / I am a woman. / I am not a man.

 

Sinä olet Aapo. / Sinä olet  mies. / Sinä et ole nainen.

You are Aapo. / You are a man. / You are not a woman.

                     

Hän on Leevi. / Hän on suomalainen poika. / Hän ei ole tyttö. 

On/ko hän poika? / Joo, hän on poika.

He is Leevi. / He is a Finnish boy. / He is not a girl. 

Is he a boy? / Yes, he is a boy.

 

Hän on Nella. / Hän on suomalainen tyttö. / Hän ei ole poika.

On/ko hän tyttö? / Kyllä, hän on tyttö.

She is Nella. / She is a Finnish girl. / She is not a boy. 

Is she a girl? / Yes, she is a girl.

 

Hän on Onni. / Hän on pieni poika. / Hän ei ole tyttö.

He is Onni. / He is a little boy. / He is not a girl.

 

Se on Rekku. / Se on koira. / Se ei ole karhu.

On/ko se kissa? / Ei, se ei ole kissa. / Se on koira.

It is Rekku. / It is a dog. / It is not a bear.

Is it a cat? / No, it is not a cat. / It is a dog.

 

Se on Mirri. / Se on kissa. / Se ei ole kettu.

On/ko se kissa? / On, se on kissa.

It is Mirri. / It is a cat. / It is not a fox.

Is it a cat? / Yes, it is a cat.

 

Me, Emma, Aapo, Leevi, Nella ja Onni, olemme suomalaisia. / Olemme/ko me suomalaisia?

Kyllä, me olemme suomalaisia. / Me emme ole ruotsalaisia.

We, Emma, Aapo, Leevi and Nella, are Finnish. / Are we Finnish?

Yes, we are Finnish. / We are not Swedish.

 

Te olette kotona. Te ette ole luokassa. Olette/ko te luokassa? Ei, te ette ole luokassa.

You are at home. / You are not in class. / Are you in class? / No, you are not in class.

 

He, Leevi ja Nella, ovat koulussa. He eivät ole kotona.

Ovat/ko he koulussa? Joo, he ovat koulussa. Onni on päiväkodissa.

They, Leevi ja Nella, are at school. / They are not at home.

Are they at school? / Yes, they are at school. Onni is in daycare.

 

He, Emma ja Aapo, ovat töissä. / He eivät ole kotona.

Ovat/ko he töissä?/ Joo, he ovat töissä.

They, Emma and Aapo, are at work. / They are not at home.

Are they at work? Yes, they are at work.

 

Koira ja kissa ovat eläimiä. / Ne eivät ole ihmisiä.

Ovat/ko ne eläimiä? / Kyllä, ne ovat eläimiä.

A dog and a cat are animals. / They are not humans.

Are they animals? / Yes, they are animals.

 

OLLA-VERBI :

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

yksikkö                           pääte              monikko                        pääte

1. minä ole/n                    (-n)               1. me ole/mme                (-mme)

2. sinä ole/t                      (-t)               2. te ole/tte                     (-tte)

3. hän on                            -                  3. he o/vat                      (-vat)

    se on                              -                      ne o/vat                       (-vat)

 

(Minä olen suomalainen.                        (Me olemme suomalaisia.

I am Finnish.)                                          We are Finnish.)

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

yksikkö                                                   monikko

1. olen/ko minä?                                 1. olemme/ko me?

2. olet/ko sinä?                                  2. olette/ko te?

3. on/ko hän?                                     3. ovat/ko he?

    on/ko se?                                          ovat/ko ne?

 

(Olen/ko minä suomalainen?               (Olemme/ko me suomalaisia?

Am I Finnish?)                                        Are we Finnish?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

yksikkö                                              monikko

1. minä e/n ole                               1. me e/mme ole

2. sinä e/t ole                                2. te e/tte ole

3. hän ei ole                                   3. he ei/vät ole

     se ei ole                                       ne ei/vät ole

 

(Minä en ole ruotsalainen.                  (Me emme ole ruotsalaisia.

I am not Swedish.)                               We are not Swedish.)

 

SUBSTANTIIVIT JA ADJEKTIIVIT:     

yleisnimet                                                                                       erisnimet

nimi                                    name                                                    Emma

mies                                    man                                                     Aapo

nainen                                 woman                                                Leevi

suomalainen                      Finnish                                                 Nella

ruotsalainen                       Swedish                                               Onni

tyttö                                     girl                                                       Rekku

poika                                   boy                                                      Mirri

pieni poika                          a little boy

koira                                    dog

karhu                                   bear

kissa                                    cat

kettu                                    fox

koti, kotona                         home, at home

koulu, koulussa                  school, at school

päiväkoti                             daycare

luokka                                 class

eläin                                    animal                         

ihminen                               human

 

PRONOMINIT:

minä                                   I

sinä                                    you

hän                                     he, she

se                                        it

me                                      we

te                                        you

he                                       they

ne                                       they