7. Yö - yöllä

Yöllä nukun omassa sängyssä.

At night I sleep in my own bed.

 

Tarvitsen unta kahdeksan tuntia.

I need eight hours of sleep.

 

Näen hyvin kauniita unia ja olen onnellinen.

I dream beautiful dreams and I am happy.

 

Joskus näen painajaisia.

Sometimes I have nightmares.

 

Silloin herään ja valvon monta tuntia.

Then I wake up and stay awake for many hours.

 

Hyvän yön jälkeen olen aamulla virkeä ja iloinen.

After a good night's sleep I am lively and glad in the morning.

 

On mukavaa aloittaa uuden päivän työ.

It is nice to start the new day's work.

 

TARVITA-verbi (verbityyppi 5):

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- persoonamuotoinen verbi

yksikkö                   pääte       monikko                pääte

1. minä tarvitse/n   (-n)       1. me tarvitse/mme  (-mme)

2. sinä tarvitse/t   (-t)        2. te   tarvitse/tte       (-tte)

3. hän tarvitsee                  3. he   tarvitse/vat      (-vat)

     se    tarvitsee                    ne    tarvitse/vat       (-vat)

 

(Minä tarvitsen. )                              (Me   tarvitsemme.)

I need.                                                    We need.

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko) , (-kö)

yksikkö                                      monikko

1. tarvitsen/ko minä?         1.  tarvitsemme/ko me?

2. tarvitset/ko sinä?          2. tarvitsette/ko te?

3. tarvitsee/ko hän?           3. tarvitsevat/ko he?

    tarvitsee/ko se?             tarvitsevat/ko   ne?

 

(Tarvitsen/ko minä?)         (Tarvitsemme/ko me?)

Do I need?                          Do we need?

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

 yksikkö                                            monikko

1. minä   e/n tarvitse          1. me   e/mme tarvitse

2. sinä    e/t  tarvitse         2. te    e/tte      tarvitse

3. hän    ei    tarvitse          3. he   ei/vät    tarvitse

     se     ei  tarvitse               ne    ei/vät    tarvitse

 

(Minä en tarvitse.)                   (Me emme tarvitse.)

I don’t need.                              We don’t need.

 

VERBIT:

nukkua                            to sleep

tarvita                              to need

nähdä unia                     to dream

herätä                              to wake up

valvoa                              to be awake

aloittaa                            to start

 

SUBSTANTIIVIT:

sänky                                a bed

uni                                     a dream

painajainen                      a nightmare

tunti                                  an hour

yö                                     a night

päivä                                a day

työ                                    work

 

ADJEKTIIVIT:

oma                                   own

kaunis                                beautiful

onnellinen                         happy

hyvä                                   good

virkeä                                lively

iloinen                              glad

mukava                            nice

uusi                                   new

 

ADVERBIT:

joskus                              sometimes

silloin                               then

monta                              many

jälkeen                             after