6. Ilta - illalla

Illalla minä tapaan ystävän ja me menemme elokuviin.

In the evening I meet my friend and we go to the cinema.

 

Elokuva on mukava ja jännittävä.

The film is nice and exciting.

 

Elokuvan jälkeen istumme kahvilassa.

After the film we sit in a cafe.

 

Juomme teetä ja puhumme elokuvasta.

We drink tea and talk about the film.

 

Ystävä vie minut kotiin autolla.

My friend takes me home by car.

 

Käyn suihkussa ja sitten menen nukkumaan.

I take a shower and then I go to bed.

 

TAVATA-verbi (verbityyppi 4):

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- persoonamuotoinen verbi

 yksikkö              pääte       monikko                   pääte

 1. minä tapaa/n   (-n)        1. me tapaa/mme      (-mme)

2. sinä  tapaa/t   (-t)          2. te tapaa/tte           (-tte)

3. hän tapaa                       3. he tapaa/vat         (-vat)

     se tapaa                          ne tapaa/vat           (-vat)

 

(Minä tapaan. )                                  (Me tapaamme.)

I meet.                                                    We meet.

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

 yksikkö                                  monikko

1. tapaan/ko minä?              1. tapaamme/ko me?

2. tapaat/ko sinä?               2. tapaatte/ko te?

3. tapaa/ko   hän?                3. tapaavat/ko he?

    tapaa/ko se?                      tapaavatko ne?

 

(Tapaan/ko minä?)              (Tapaamme/ko me?)

Do I meet?                            Do we meet?

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                                       monikko

1. minä  e/n tapaa            1. me   e/mme tapaa

2. sinä   e/t  tapaa           2. te   e/tte      tapaa

3. hän  ei    tapaa            3. he   ei/vät    tapaa

     se   ei  tapaa                  ne   ei/vät    tapaa

 

(Minä en tapaa)                    (Me emme tapaa.)

I don’t meet.                          We don’t meet.

 

VERBIT:

tavata                               to meet

mennä, käydä                  to go

istua                                 to sit

juoda                                to drink

puhua                              to talk

viedä                                to take

nukkua                            to sleep

 

SUBSTANTIIVIT:

ystävä                             a friend

elokuva                           a film

koti                                  a home

auto                                 a car

suihku                             a shower

kahvila                            a cafe

tee                                   tea

 

ADJEKTIIVIT:

mukava                           nice

jännittävä                       exciting