5. Päivä - päivällä

Päivällä olen työssä.

I work during the day.

 

Lounasaika alkaa kello 12.

Lunchtime begins at twelve o’clock.

 

Menen lounaalle ravintolaan.

I go to a restaurant for lunch.

 

Otan kalaa ja vihanneksia.

I take fish and vegetables.

 

Lounas maksaa 10 euroa. Se on kallis.

The lunch costs 10 euros. It is expensive.

 

Iltapäivällä on kahvitauko.

We have a coffee break in the afternoon.

 

Juon yhden kupin kahvia työkaverin kanssa.

I drink one cup of coffee with my colleague.

 

Kello 16 nousen bussiin ja lähden kotiin.

At four o’clock p.m. I take the bus and go home.

 

Oli mukava työpäivä.

It was a nice day at work.

 

NOUSTA-verbi (verbityyppi 3) :

 MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- persoonamuotoinen verbi

 yksikkö                  pääte          monikko                         pääte

1. minä nouse/n       (-n)       1. me nouse/mme       (-mme)

2. sinä nouse/t        (-t)        2. te nouse/tte            (-tte)

3. hän nousee                     3. he nouse/vat           (-vat)

     se   nousee                          ne   nouse/vat        (-vat)

 

(Minä nousen ylös. )                         (Me nousemme ylös.)

I wake up.                                             We wake up.

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

 yksikkö                                                  monikko

1. nousen/ko minä?                         1. nousemme/ko me?

2. nouset/ko sinä?                          2. nousette/ko te?

3. nousee/kohän?                           3. nousevat/ko he?

    nousee/ko se?                                nousevat/ko ne?

 

(Nousen/ko minä?)                          (Nousemme/ko me?)

Do I wake up?                                      Do we wake up?

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                                                  monikko

1. minä  e/n nouse                    1. me e/mme  nouse

2. sinä  e/t  nouse                    2. te  e/tte  nouse

3. hän  ei  nouse                       3. he ei/vät  nouse

     se  ei  nouse                            ne  ei/vät  nouse

 

(Minä en nouse.)                               (Me emme nouse.)

I don’t wake up.                                  We don’t wake up.

 

VERBIT:

olla                                    to be

alkaa                                 to begin

mennä                               to go

ottaa                                 to take

maksaa                             to pay

juoda                                to drink

lähteä                               to go

 

SANAT:

päivä, päivällä                 day, during the day

työ, työssä                      work, at work

lounas                             lunch

ravintola                         restaurant

kala                                 fish

vihannekset                    vegetables

kallis                                expensive

iltapäivä                          afternoon

kahvitauko                      coffee break

yksi kuppi kahvia            one cup of coffee

työkaveri                         colleague

kanssa                             with

koti, kotiin                       home, to home

bussi, linja-auto              bus

mukava                           nice

työpäivä                          day at work