3. Hei! Mitä kuuluu?

Hei! Kuka sinä olet? Minä olen Aapo.

Hi! Who are you? I am Aapo.

 

Hei, hauska tavata. Minä olen Bona. Mitä kuuluu?

Hi, nice to meet you. I am Bona. How are you?

 

Kiitos hyvää. Entä sinulle?

I'm fine, thanks. And you?

 

Kiitos ei niin hyvää. Olen väsynyt.

Not so good, thanks. I am tired.

 

Kurjaa. Sitten sinun täytyy levätä.

So miserable. Then you must rest.

 

Minä en ehdi levätä. Minä haluan oppia suomea. Puhut/ko sinä englantia?

I have no time to rest. I want to learn Finnish. Do you speak English?

 

Minä en puhu englantia. Minä puhun vain suomea.

I don't speak English. I speak only Finnish.

 

Minun pitää oppia suomea. Haluan jutella ihmisten kanssa.

I have to learn Finnish. I want to talk with people.

 

Sehän on hienoa. MInä voin opettaa sinua.

That is great. I can teach you.

 

Ihanko totta? Se on hyvä idea.

Really? That is a very good idea.

 

PUHUA-verbi (verbityyppi 1)

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- persoonamuotoinen verbi

yksikkö                             pääte                   monikko                       pääte

1. minä puhu/n                 (-n)                      1. me puhu/mme          (-mme)

2. sinä puhu/t                  (-t)                       2. te puhu/tte                (-tte)

3. hän puhuu                                                3. he puhu/vat             (-vat)

(Esim. Minä puhun.                                        (Me puhumme.

I speak.)                                                          We speak.)

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko), (-kö)

yksikkö                                                             monikko

1. puhun/ko minä?                                            1. puhumme/ko me?

2. puhut/ko sinä?                                             2. puhutte/ko te?

3. puhuu/ko hän?                                             3. puhuvat/ko he?

    puhuu/ko se?                                                   puhuvat/ko ne?

(Esim. Puhun/ko minä?                                     Puhumme/ko me?

Do I speak?)                                                       Do we speak?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                                                               monikko

1. minä e/n puhu                                              1. me e/mme puhu

2. sinä e/t puhu                                               2. te e/tte puhu

3. hän ei puhu                                                  3. he ei/vät puhu

    se ei puhu                                                        ne ei/vät puhu

(Esim. Minä en puhu.                                           Me emme puhu.

I don't speak.                                                       We don't speak.)

 

VERBIT:

täytyä, pitää                                    to have, to must

(Minun täytyy, pitää...)

levätä                                              to rest

ehtiä                                                to have time

haluta                                              to want

puhua                                              to speak

oppia                                               to learn

jutella                                               to talk

opettaa                                            to teach

 

SUBSTANTIIVIT:

suomi, suomen kieli                         Finnish

englanti, englannin kieli                  English

 

ADJEKTIIVIT:

kurja                                                 miserable

hieno                                                great

 

SANONNAT:

Kuka sinä olet?                                  Who are you?

Mitä kuuluu?                                       How are you?

Kiitos hyvää.                                       I'm fine, thank you.

Entä sinulle?                                       And you?

Kiitos, ei niin hyvää.                           Not so good, thank you.

Olen väsynyt.                                     I'm tired.

Ihmisten kanssa                                 With people

Ihanko totta?                                      Really?

Se on hyvä idea.                                That is a very good idea.