40. Hyvää joulua!

Merry Christmas!

 

Jouluaatto on 24. päivä joulukuuta. Silloin aletaan juhlia joulua.

(Christmas Eve is on the 24th of December. Then the celebration of Christmas begins.)

 

Koti koristellaan joulua varten. Ulkona ja sisällä loistavat jouluvalot.

(Home is decorated for Christmas. Christmas lights shine outdoors and indoors.)

 

Maalla kuusi haetaan omasta metsästä. Kaupungissa se ostetaan torilta tai kaupasta.

(In the countryside a spruce tree is gathered from the forest. In the city it is bought from the marketplace or from a shop.)

 

Kuusi asetetaan keskelle olohuonetta ja koristellaan. Latvaan laitetaan usein kultainen tähti.

(The spruce tree is placed in the middle of the living room and it is decorated. A golden star is put to the top of the tree.)

 

Aatonaaton yönä paistetaan uunissa iso joulukinkku tai joulukalkkuna.

(The night before Christmas Eve a big christmas ham or christmas turkey is roasted in the oven.)

 

Aattoaamuna monissa kodeissa syödään riisipuuroa. Puuron seassa on onnenmanteli.

(On Christmas Eve morning rice porrige is eaten in many homes. There is a luck-bringing almond in the porridge.)

 

Mantelin saaja saa onnea koko seuraavaksi vuodeksi. Näin uskotaan. Usein puuron sekaan laitetaan yhtä monta mantelia kuin on syöjiäkin!

(The person who gets the almond gets luck for the whole new year. So it is believed. Often there are as many almonds put in the porrige as there are eaters!)

 

Päivällä katsotaan ja kuunnellaan televisiosta joulurauhan julistus. Se lähetetään  Suomen Turusta.

(The declaration of the Christmas peace is watched and listened to at noon from the TV. It is sent from the city of Turku, Finland.)

 

Iltapäivällä saunotaan. Joulusauna on hyvin vanha suomalainen tapa.

(In the afternoon it is time to go to sauna. Christmas sauna is a very old Finnish tradition.)

 

Sen jälkeen nautitaan jouluateria. Se on runsas ja herkullinen, ja sisältää usein kinkkua, rosollia, lanttu-, porkkana-, ja perunalaatikkoa, juustoja ja salaatteja. Juomana tarjotaan erityistä jouluolutta, kivennäisvettä ja hyviä viinejä.

(After that a Christmas meal is enjoyed. It is plentiful and delicious, and it usually includes ham, beetroot salad, rutabaga-, carrot-, and potato casseroles, cheeses and other salads. Special Christmas beer, mineral water and good wines are served for drinks.)

 

Joulupukki tulee usein illalla. Hän koputtaa oveen ja tuo lahjoja. Joskus, kiireen vuoksi, hän jättää lahjat oven taakse.

(Father Christmas arrives usually in the evening. He knocks on the door and brings presents. Sometimes, because of being in a hurry, he leaves the presents behind the door.)

 

Illalla tai yöllä voidaan mennä vielä joulukirkkoon. Joskus mennään kirkkoon jouluaamuna 25.12. tai katsotaan joulukirkko televisiosta.

(In the evening or at night people can still go to Christmas church. Sometimes people go to church on Christmas Day on 25.12., or the christmas service is watched from TV.)

 

Joulupäivänä ollaan usein kotona koko päivä. Jotkut kutsuvat sukulaisia tai ystäviä kylään tai menevät itse vierailulle heidän luokseen.

(People usually spend the whole Christmas Day at home. Some people invite relatives or friends over, or go to visit them in their homes.)

 

Toinen joulupäivä, tapaninpäivä, on kristillisessä perinteessä ensimmäisen kristityn marttyyrin, Stefanuksen, muistopäivä.

(The second Christmas Day, Boxing day, is the memorial day of the Holy Stefanus, the first martyr of Christianity.)

 

Kansanperinteessä tapaninpäivä on hevosmiesten päivä.  Sen muistoksi lähdetään usein ajelulle – ennen hevosella, nykyisin hevosvoimilla.

(In the folklore tradition Boxing day is the day of the horsemen. In the memory of it, people go for a ride – in the past, with a horse and now, with horsepowers.

 

Joulun jälkeen seuraa arki, mutta vain pariksi päiväksi.

(After the Christmas follow the ordinary days, but only for a couple of days.)

 

Uudenvuodenaatto on vuoden viimeinen päivä, 31. päivä joulukuuta. Silloin on juhla ja ilotulitus alkavan uuden vuoden kunniaksi.

(The New Year’s Eve is the last day of the year, the 31th of December. Then a party and fireworks are held for the honour of the starting new year.)

 

Rentoa joululomaa kaikille!  

(Relaxing Christmas holidays for each and everyone!)

 

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

alkaa                                  to begin

juhlia                                  to celebrate

koristella                            to decorate

loistaa                                to shine

hakea                                 to gather

ostaa                                  to buy

asettaa                               to place

laittaa                                 to put

paistaa                               to roast

syödä                                 to eat

saada                                 to get

uskoa                                 to believe

katsoa tv:tä                      to watch TV

kuunnella                          to listen to

lähettää                             to send

saunoa                               to go to sauna

tarjota                                to serve

tulla                                    to come

koputtaa                            to knock

tuoda                                 to bring

jättää                                  to leave

voida                                  can

mennä                               to go

kutsua                                to invite

vierailla                              to visit

lähteä ajelulle                   to go to a ride

 

SUBSTANTIIVIT:

joulu                                   Christmas

jouluaatto                          Christmas Eve

joulupäivä                         Christmas Day

tapaninpäivä                     Boxing Day, the memorial day of the Holy Stefanus

uudenvuodenaatto          New Year’ Eve

joulupukki                         Father Christmas

joulukuu                            December

joulurauhan julistus         the declaration of Christmas peace

joulusauna                       Christmas sauna

jouluateria                       Christmas meal

joulukirkko                       Christmas church

joululoma                          Christmas holiday

 

koti                                     home

maaseutu, maalla             countryside, in the countryside

kuusi                                  a spruce tree

olohuone                           a living room

latva                                   a top

aatonaatto                         the day before the Eve

yö                                       a night

uuni                                   an oven

joulukinkku                       christmas ham

joulukalkkuna                   christmas turkey

riisipuuro                          rice porridge

onni                                    luck

onnea tuova                      luck-bringing

manteli                              almond

henkilö                               a person

perhe                                 a family

tapa                                    a tradition

kinkku                                ham

rosolli                                 beetroot salad

lanttu                                 rutabaga                           

porkkana                           carrot                               

peruna                               potato

laatikko                              casseroles

juusto, juustot                   cheese, cheeses

salaatti, salaatit                 salad, salads

juoma                                 a drink

olut                                     beer

kivennäisvesi                    mineral water

viini                                    wine

ovi                                      a door

lahja                                   a present

syy                                      a reason

kiire                                    hurry

sukulainen                         a relative

ystävä                                a friend

marttyyri                           a martyr

kristinusko                        Christianity

kansanperinne                 folklore

hevosmies                         a horseman

hevonen                            a horse

hevosvoima                      horsepower

muistoksi                           in the memory of

arki                                     ordinary days

vuosi                                  a year

juhla                                   a party

ilotulitus                            fireworks

kunniaksi                           for the honour

 

ADJEKTIIVIT:

kulta, kultainen                 golden

iso                                       big

onnellinen                         lucky

seuraava                            next

vanha                                 old

suomalainen                     Finnish

runsas                                plentiful

herkullinen                       delicious

erityinen                            special

hyvä                                   good

rento                                  relaxing

 

NUMERAALIT:

24. (kahdeskymmenesneljäs) the 24th

yksi                                     one

 (1.) ensimmäinen            the first

(2.) toinen                         the second

pari                                    a couple of

viimeinen                          the last

 

PRONOMINIT:

moni                                   many

koko                                   whole

se                                        it

hän                                     he, she

kaikki                                 everyone

 

ADVERBIT:

silloin                                 then

varten                                for

ulkona                                outdoors

sisällä                                 inside

tai                                       or

keskellä                              in the middle of

usein                                  often

seassa, joukossa                in, among

näin, tällä tavalla              so

yhtä … kuin…                    as … as

hyvin                                  very

jälkeen                               after

yleensä                              in general

ja                                        and

joskus                                 sometimes

takana, taakse                   behind

aikaisemmin, ennen         earlier

nykyisin                             nowadays

mutta                                 but

vain                                    only

 

aamulla                              in the morning

päivällä                              at noon

iltapäivällä                         in the afternoon

illalla                                  in the evening

yöllä                                   at night

 

SANONNAT:

Hyvää joulua!                    Merry Christmas!