35. NYT ON PIKKUJOULUAIKA!

Now it's little Christmas party season!

Suomessa joulu on suuri juhla. Se on 24. – 26. joulukuuta.

Christmas is a big celebration in Finland. It is celebrated from 24th to 26th of December.

Sitä ennen, marraskuun alussa alkaa pikkujoulukausi. Se kestää lähes jouluun saakka.

Before that, at the beginning of November starts the little christmas season. It lasts almost until Christmas.

Työpaikat, harrastusryhmät, kaverit ja ystävät järjestävät näitä juhlia.

Jobs, hobbygroups, fellows and friends throw these parties.

Myös päiväkodit ja koulut voivat järjestää pikkujoulun.

Daycares and schools can also arrange a little christmas party.

Pikkujouluna syödään, juodaan, juhlitaan ja pidetään hauskaa.

In the little christmas party people eat, drink, celebrate and have a good time. 

Joskus pikkujoulussa vierailee joulupukki.

Sometimes Father Christmas visits little christmas party, too. 

Työpaikka tarjoaa työntekijöille aterian ja juoman ravintolassa tai työpaikalla.

The employer offers a meal and a drink at a restaurant or at the workplace to employees. 

Joskus työntekijät kutsutaan teatteriin, elokuviin tai muihin tapahtumiin ja työpaikka maksaa kulut.

Sometimes the employees are invited to a theatre, to the cinema or to other events and the employer pays the costs. 

Ulkona kaduilla tai tavarataloissa voidaan tarjota kuumaa mehua ja pipareita kaikille ihmisille.

Hot juice and gingerbread cookies can be offered out in the streets or in the department stores to all people.

Pikkujoulun aikaan iltaisin voit nähdä monia iloisia ihmisiä kaduilla ja pitkiä jonoja taksiasemalla.

At the little christmas time in the evenings you can see many glad people at the streets and long lines at the taxi stations.

 

SANAT:

VERBIT:                          (English:)

olla                                    to be

alkaa                                 to start

kestää                              to last

järjestää juhlat                 to throw a party                                   

syödä                                to eat

juoda                                to drink

juhlia                                to celebrate

pitää hauskaa                 to have a good time

tulla                                  to come

vierailla                           to visit

tarjota                              to offer

kutsua                              to invite

maksaa                            to pay

voida                                can

antaa, tarjota                   to give

nähdä                               to see

 

SUBSTANTIIVIT:

pikkujouluaika              little christmas season

suomi                              Finland

joulu                                Christmas

juhla                                a celebration, a party

joulukuu                         December

marraskuu                     November

työpaikka                      a job, an employer

harrastusryhmä            a hobby group

kaveri, toveri                 a fellow

ystävä                             a friend

päiväkoti                        a daycare

koulu                              a school

joulupukki                      Father Christmas

työntekijä                       an employee

ateria                               a meal

juoma                              a drink

ravintola                         a restaurant

teatteri                            a theatre

elokuvateatteri               a cinema

tapahtuma                      an event

kulut                                 costs

mehu                                juice

piparkakku                      gingerbread cookie

katu                                  a street

tavaratalo                         a department store

ihminen, ihmiset              people

ilta                                     an evening

jono                                   a line

taksiasema                     a taxi station

 

ADJEKTIIVIT:

suuri                                 great

kuuma                             hot

iloinen                             glad

pitkä                                 long

 

PRONOMINIT:

se                                       it

nämä                                these

muu                                  other

kaikki                                all

moni                                 many

 

ADVERBIT:

nyt                                     now

sitä ennen                        before that

alussa                               at the beginning

lähes                                 nearly

saakka                              to

myös                                 also

vasta                                 until

joskus                               sometimes

ulkona                              outside