38. ELÄ TERVEELLISESTI JA NAUTI ELÄMÄSTÄ!

Live healthy and enjoy life!

 

1. Nuku tarpeeksi yön aikana, vähintään kahdeksan tuntia!

(Sleep enough during the night, at least eight hours!)

 

2. Syö hyvää ruokaa riittävästi! Älä syö liikaa!

(Eat good food sufficiently! Don’t overeat!)

 

3. Vältä rasvaa, sokeria, tupakkaa, kahvia, teetä, alkoholia, punaista lihaa ja hiilihydraatteja!

(Avoid fat, sugar, tobacco, coffee, tea, alcohol, red meat and carbs!)

 

4. Syö runsaasti vihanneksia ja hedelmiä!

(Eat plenty of vegetables and fruits!)

 

5. Juo riittävästi, noin kaksi litraa vettä, päivän aikana!

(Drink sufficiently, about two litres water, during the day!)

 

6. Pese kädet aina ennen ruokailua!

(Wash your hands always before mealtime!)

 

7. Pukeudu lämpimästi ulos! Käytä talvella talvivaatteita!

(Dress up warmly for outdoors! Use winter clothes in the winter!)

 

8. Älä palelluta itseäsi! Suojaa pääsi hatulla tai myssyllä!

(Don’t get frozen! Protect your head with a hat or a bonnet!)

 

9. Varo liukkaita katuja ja yllättäviä kuoppia kadussa!

(Be cautious about slippery streets and surprising holes in the street!)

 

10. Älä juokse tai ryntäile ruuhkaisilla kaduilla!

(Don’t run or rush on the jammed streets!)

 

11.  Ole kohtelias ja ystävällinen muille ihmisille!

(Be polite and kind to other people!)

 

12. Auta vanhuksia, sairaita ihmisiä ja lapsia!

(Help old men and women, sick people and children!)

 

13. Pidä huolta perheestäsi!

(Take care of your family and relatives!)

 

14. Älä turmele kaunista luontoa!

(Don’t spoil the beautiful nature!)

 

15. Nauti elämästä kaikista ohjeista ja kielloista huolimatta!

(Enjoy life in spite of all the instructions and prohibitions!)

 

SANAT:

 

VERBIT:                             (English:)

elää                                    to live

nauttia                               to enjoy

nukkua                              to sleep

syödä liikaa                       to overeat

välttää                                to avoid

juoda                                  to drink

pestä                                  to wash

pukeutua                           to put on

käyttää                               to wear

palelluttaa   (itsensä)        to get frozen

suojata                               to protect

varoa                                  to be cautious

juosta                                 to run

rynnätä                              to rush

auttaa                                to help

pitää huolta                      to take care

turmella                             to spoil

 

SUBSTANTIIVIT:

elämä                                 a life

yö                                       a night

aika                                    time

tunti                                   an hour

ruoka                                 food

rasva                                  fat

sokeri                                 sugar

tupakka                             tobacco

kahvi                                  coffee

tee                                      tea

alkoholi                              alcohol

liha                                     meat

hiilihydraatti                     carb, carbohydrate

vihannes, vihannekset      a vegetable, vegetables

hedelmä, hedelmät          a fruit, fruits

litra                                    a litre

vesi                                     water

päivä                                  a day

käsi, kädet                         a hand, hands

ruokailu                             mealtime

talvi                                    winter

talvivaate, -vaatteet          a winter cloth, winter clothes

pää                                     a head

hattu                                  a hat

myssy                                 a cap

katu, kadut                        a street, streets

kuoppa, kuopat                 a hole, holes

ihminen, ihmiset               people

vanhus, vanhukset           an old man or woman, old men or women

lapsi, lapset                      a child, children

perhe, perheet                  a family, families

sukulainen, sukulaiset       a relative, relatives

luonto                                nature

ohje, ohjeet                       an instruction, instructions

kielto, kiellot                     a prohibition, prohibitions

 

ADJEKTIIVIT:

hyvä                                   good                                  

punainen                            red

liukas                                 slippery

yllättävä                             surprising

ruuhkainen                        jammed

kohtelias                            polite

ystävällinen                       kind

sairas                                 sick

kaunis                                beautiful

 

NUMERAALIT:

kahdeksan                         eight

kaksi                                   two

 

PRONOMINIT:

itse                                     self

muu                                   other

kaikki                                 all

 

ADVERBIT:

terveellisesti                      healthy

tarpeeksi                           enough

vähintään                          at least

riittävästi                           sufficiently

runsaasti                           plenty of

noin                                    about

aina                                    always

ennen                                before

lämpimästi                        warmly

ulos                                    out

ulkona                                outside

tai                                       or

huolimatta                         in spite of

 

SANONNAT:

yön aikana                        during the night

päivän aikana                   during the day