30. YÖLLÄ JA VIIME YÖNÄ

At night and last night

Yöllä nukun omassa sängyssä. Viime yönä nukuin omassa sängyssä.

At night I sleep in my own bed. Last night I slept in my own bed.

Tarvitsen unta kahdeksan tuntia. Tarvitsin unta kahdeksan tuntia.

I need eight hours of sleep. I needed eight hours of sleep.

Naapuri soittaa musiikkia ja häiritsee minua. Naapuri soitti musiikkia ja häiritsi minua.

The neighbour plays music and disturbs me. The neighbour played music and disturbed me.

Silloin herään ja valvon monta tuntia. Silloin heräsin ja valvoin monta tuntia.

Then I wake up and I stay awake for many hours. Then I woke up and I stayed awake for many hours.

Aamulla en ole virkeä enkä iloinen. Aamulla en ollut virkeä ja iloinen.

In the morning I am not bright and happy. In the morning I was not bright and happy.

Olen vihainen ja väsynyt.  Olin vihainen ja väsynyt.

I am angry and tired. I was angry and tired.

Harkitsen valitusta naapurille. Harkitsin valitusta naapurille.

I consider making a complaint for the neighbour. I considered making a complaint for the neighbour.

Lukitsen oven ja lähden kaupungille. Lukitsin oven ja läksin kaupungille.

I lock the door and leave to the city. I locked the door and left to the city.

Palaan kotiin ja tapaan naapurin käytävässä. Palasin kotiin ja tapasin naapurin käytävässä.

I come back home and meet the neighbour in the hallway. I came back home and met the neighbour in the hallway.

Naapuri on pahoillaan häiriöstä. Naapuri oli pahoillaan häiriöstä.

The neighbour is sorry for disturbing me. The neighbour was sorry for disturbing me.

Sovimme asian ja olemme jälleen ystäviä. Sovimme asian ja olimme jälleen ystäviä.

We settle the issue and we are friends again. We settled the issue and we were friends again.

 

SANAT:

 

VERBIT:                          (English:)

 

nukkua                            to sleep

tarvita (vt.5)                    to need

soittaa                             to play

häiritä (vt.5)                    to disturb

herätä                              to wake up

valvoa                              to stay awake

olla                                   to be

harkita (vt.5)                   to consider

lukita (vt.5)                      to lock

lähteä                               to leave

palata                               to come

tavata                               to meet

olla pahoillaan                to be sorry

sopia                               to settle an issue

 

SUBSTANTIIVIT:

yö                                       a night

sänky                                a bed

uni                                     a dream

naapuri                             a neighbour

musiikki                            music

tunti                                   hour

aamu                                a morning

valitus                              a complaint

ovi                                     a door

kaupunki                           a city

koti                                    a home

käytävä                            a hallway

häiriö                               a disturbance

asia                                  an issue

ystävä                              a friend

 

ADJEKTIIVIT:

oma                                  own

virkeä                               bright

iloinen                             happy

vihainen                          angry

väsynyt                            tired

 

 

ADVERBIT:

yöllä                                 at night

viime yönä                      last night

silloin                               then

aamulla                           in the morning

jälkeen                             after

 

PRONOMINIT:

minä, minua                     I, me

monta                              many

 

TARVITA, HÄIRITÄ -verbi (verbityyppi 5, -ita, -itä):

 

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

yksikkö                    pääte          monikko                         pääte

 

1. minä   tarvitse/n     (-n)            1. me     tarvitse/mme    (-mme)

2. sinä   tarvitse/t      (-t)           2. te      tarvitse/tte        (-tte)

3. hän    tarvitsee                      3. he   tarvitse/vat    (-vat)

     se     tarvitsee                          ne   tarvitse/vat       (-vat)

(Minä tarvitsen. )                              (Me   tarvitsemme.)

I need.                                                    We need.

 

past tense:

1. minä tarvitsi/n      (-n)               1. me    tarvitsi/mme   (-mme)

2. sinä   tarvitsi/t       (-t)              2. te     tarvitsi/tte      (-tte)

3. hän    tarvitsi                            3. he   tarvitsi/vat     (-vat)

  se       tarvitsi                                  ne    tarvitsi/vat        (-vat)

(Minä   tarvitsin. )                               (Me   tarvitsimme.)

I needed.                                              We needed.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko) , (-kö)

 

present tense:

1. tarvitsen/ko   minä?                     1. tarvitsemme/ko   me?

2. tarvitset/ko   sinä?                        2. tarvitsette/ko      te?

3. tarvitsee/ko   hän?                       3. tarvitsevat/ko     he?

    tarvitsee/ko   se?                             tarvitsevatko       ne?

(Tarvitsen/ko minä?)                      (Tarvitsemme/ko me?)

Do I need?                                             Do we need?

 

past tense:

1. tarvitsin/ko minä?                      1. tarvitsimme/ko   me?

2. tarvitsit/ko sinä?                        2. tarvitsitte/ko      te?

3. tarvitsi/ko   hän?                        3. tarvitsivat/ko     he?

    tarvitsi/ko   se?                              tarvitsivat/ko    ne?

(Tarvitsin/ko minä?)                       (Tarvitsimme/ko me?)

Did I need?                                            Did we need?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 

present tense:

1. minä       e/n tarvitse              1. me           e/mme   tarvitse

2. sinä       e/t   tarvitse              2. te             e/tte      tarvitse

3. hän        ei    tarvitse             3. he            ei/vät    tarvitse

     se         ei    tarvitse               ne              ei/vät    tarvitse

(Minä en tarvitse.)                            (Me emme tarvitse.)

I don’t need.                                         We don’t need.

 

past tense:

1. minä       en   tarvi/nnut       1.  me          e/mme    tarvi/nneet

2. sinä       e/t   tarvi/nnut      2. te             e/tte      tarvi/nneet

3. hän       ei    tarvi/nnut       3. he            ei/vät    tarvi/nneet

     se         ei    tarvi/nnut          ne            ei/vät    tarvi/nneet

 (Minä en tarvi/nnut.)                      (Me emme   tarvi/nneet.)

I didn’t need.                                        We didn’t need.