32. ISÄNPÄIVÄ 13.11.

(Father`s Day 13.11.)

Isänpäivää vietetään 13. päivä marraskuuta. Äitienpäivää vietettiin viime toukokuussa.

Father’s Day is celebrated on the 13th of November. Mother’s Day was celebrated last May.

Marraskuussa juhlitaan isää ja ukkia.  Toukokuussa juhlittiin äitiä ja mummua.

On November father and grandfather are celebrated. In May mother and grandmother were celebrated.

Päiväkodissa tai koulussa tehdään kortteja isälle ja ukille. Päiväkodissa tai koulussa tehtiin kortteja äidille ja mummulle.

Cards are made for father and grandfather at the daycare or at school. Cards were made for mother and gradmother at the daycare or at school

Sunnuntaiaamuna 13.11. isä voi nukkua pitkään. Viime äitienpäivänä äiti voi nukkua pitkään.

On Sunday morning on 13.11. father can sleep late.  On last Mother’s Day mother could sleep late.

Isälle keitetään kahvia ja leivotaan herkullista suklaakakkua. Äidille keitettiin kahvia ja leivottiin herkullista mansikkakakkua.

Coffee is made and delicious chocolate cake is baked for the father. Coffee was made and delicious chocolate cake was baked for the mother.

Isälle lauletaan ja hän saa juoda kahvia ja syödä kakkua jopa sängyssä. Äidille laulettiin ja hän sai juoda kahvia ja syödä kakkua jopa sängyssä.

Songs are sung for father and he can drink coffee and eat cake even in bed. Songs were sung for mother and she could drink coffee and eat cake even in bed.

Isälle annetaan kukkia ja pieniä lahjoja. Äidillekin annettiin kukkia ja pieniä lahjoja.

Father is given flowers and small presents. Mother was given flowers and small presents, too.

Äiti ja lapset valmistavat lounaan. Isä saa levätä. Viime toukokuussa isä ja lapset valmistivat lounaan. Äiti sai levätä.

Mother and children prepare the lunch. Father can have a rest. On last May father and children prepared the lunch. Mother could have a rest.

Isä viedään ulos ja tehdään kaikkea kivaa.  Näin vahvistetaan perheyhteyt. Äitienpäivänä äiti vietiin ulos ja tehtiin kaikkea kivaa. Näin vahvistettiin perheyhteyttä.

Father is taken out and all kinds of fun things are done. The family connection is restored this way. On Mother’s Day mother was taken out and all kinds of fun things were done. The family connection was restored this way.

SANAT:

VERBIT:                             (English:)

juhlia, viettää                    to celebrate

tehdä, valmistaa               to make, to prepare

voida                                  can

nukkua                              to sleep

keittää kahvia                   to make coffee

leipoa kakkua                    to bake a cake

laulaa                                 to sing

juoda                                  to drink

syödä                                 to eat

antaa                                  to give

saada                                 to get

levätä                                 to have a rest

mennä                               to go

tehdä jotakin                     to do something

vahvistaa                           to restore

 

SUBSTANTIIVIT:

isänpäivä                           Father’s Day

äitienpäivä                        Mother’s Day

marraskuu                        November

toukokuu                           May

isä                                       a father

isoisä, ukki, vaari               a grandfather

äiti                                      a mother

mummu, isoäiti                 a grandmother

päiväkoti                            a daycare

koulu                                  a school

kortti                                  a card

sunnuntai                          a Sunday

aamu                                  a morning

kahvi                                  coffee

suklaakakku                      a chocolate cake

mansikkakakku                 a strawberry cake

sänky, sängyssä                a bed, in bed

kukka                                 a flower

lahja                                   a present

lapsi, lapset                       a child, children

lounas                                a lunch

perheyhteys                       family connection

 

ADJEKTIIVIT:

herkullinen                       delicious

 

PRONOMINIT:

viime                                  last

kaikki                                 everything

näin                                    in this/that way

 

ADVERBIT:

pitkään                              a long time

jopa                                    even

ulos                                    out

 

 

VERBIT, passiivi, imperfekti           

(verbs, passive, past tense) 

 

- tekijä oli tuntematon (the subject was unknown)

- tapahtui menneisyydessä (happened in the past)

 

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

verbityyppi 1: yksikön 1. persoonan vartalo + (-taan), (-tään)

present tense:

juhli/n; juhli/taan

kysy/n; kysy/tään

 

past tense: - verbityyppi 1: yksikön 1. persoonan vartalo + (-ttiin)

juhli/n; juhli/ttiin

kysy/n; kysy/ttiin

 

verbityypit 2 ja 3: infinitiivi + (-an), (-än)

present tense:

juo/da; juo/da/an

syö/dä; syö/dä/än

opiskel/la; opiskel/la/an

 

past tense: - verbityypit 2 ja 3: infinitiivin vartalo + (-tiin)

juo/da; juo/tiin

syö/dä; syö/tiin

opiskel/la; opiskel/tiin

 

verbityypit 4, 5, 6: infinitiivi + (-an), (-än)

present tense:

pela/ta; pela/ta/an

häiri/tä; häiri/tä/än

vanhe/ta; vanhe/ta/an

 

past tense:  - verbityypit 4, 5, 6: infinitiivin vartalo + (-ttiin)

pela/ta; pela/ttiin

häiri/tä; häiri/ttiin

vanhe/ta; vanhe/ttiin

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

present tense: - myönteinen muoto + (-ko), (-)

juhli/taan/ko?

kysy/tään/kö?

juo/daan/ko?

syö/dään/kö?

opiskel/laan/ko?

pela/taan/ko?

häiri/tään/kö?

vanhetaan/ko?

 

past tense: - myönteinen muoto + (-ko), (-)

juhli/ttiin/ko?

kysy/ttiin/kö?

juo/tiin/ko?

syö/tiin/kö?

opiskel/tiin/ko?

pela/ttiin/ko?

häiri/ttiin/kö?

vanhe/ttiin/ko?