45. Mitä Suomessa ennen syötiin? verbit: passiivi, partitiivi: monikko

VERBIT, passiivi, positiivinen (+) ja negatiivinen imperfekti (-)

verbs, passive, past tense, positive (+) and negative (-)

 

verbityyppi 1:

present tense, positive: yksikön 1. persoonan vartalo + (-taan), (-tään)

juhli/n; juhli/taan

kysy/n; kysy/tään

 

past tense, positive: yksikön 1. persoonan vartalo + (-ttiin)

juhli/n; juhli/ttiin

kysy/n; kysy/ttiin

 

past tense, negative: ei + yksikön 1. persoonan vartalo + (-ttu, -tty)

ei juhli/ttu

ei kysy/tty

 

verbityypit 2 ja 3:

present tense, positive: infinitiivi + (-an), (-än)

juo/da; juo/da/an

syö/dä; syö/dä/än

opiskel/la; opiskel/la/an

 

past tense, positive: infinitiivin vartalo + (-tiin)

juo/da; juo/tiin

syö/dä; syö/tiin

opiskel/la; opiskel/tiin

 

past tense, negative: ei + infinitiivin vartalo + (-tu, -ty)

ei juo/tu

ei syö/ty

ei opiskel/tu

 

verbityypit 4, 5, 6:

present tense, positive: infinitiivi + (-an), (-än)

pela/ta; pela/ta/an

häiri/tä; häiri/tä/än

vanhe/ta; vanhe/ta/an

 

past tense, positive:  infinitiivin vartalo + (-ttiin)

pela/ta; pela/ttiin

häiri/tä; häiri/ttiin

vanhe/ta; vanhe/ttiin

 

past tense, negative: ei + infinitiivin vartalo + (-ttu, - tty)

ei pela/ttu

ei häiri/tty

ei vanhe/ttu

 

sijamuoto: partitiivi, monikko

case:          partitive, plural

päätteet, endings: -a, -ä, -ta, -tä, -ja, -jä

 

sanan vartalo (vahva aste) + -i- + -a, -ä, -ta, -tä, -ja, -jä

 

talo/ja, tyttö/jä                 ma(a)i/ta                          nais(e)i/a

asem(a)i/a                        t(y)öi/tä                            mieh(e)i

is(ä)i/ä                              huone(e)i/ta                    kiel(e)i