44. Runebergiä juhlitaan 5.2. verbit ja essiivi

1. verbit, preesens ja pluskvamperfekti (verbs, present tense and past perfect tense)

2. sijamuoto (case), essiivi; pääte (ending): -na, -nä , tarkoittaa olemista jonakin (it means being as one, for example: lapse/na, opettaja/na, vuosi/na,  päivä/and so on.)

 

1. verbit

pluskvamperfekti (past perfect tense)

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 yksikkö           (-lut)                                monikko                            (-leet)

1. minä  oli/n    ollut                               1. me oli/mme                 olleet

2. sinä   oli/t     ollut                               2. te   oli/tte                     olleet

3. hän    oli        ollut                               3. he   oli/vat                     olleet

     se       oli     ollut                                  ne    oli/vat                     olleet

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

yksikkö                                                                        monikko

1. olin/ko     minä    ollut?                                             1. olimme/ko   me   olleet?

2. olit/ko      sinä     ollut?                                           2. olitte/ko       te     olleet?

3. oli/ko        hän     ollut?                                           3. olivat/ko     he      olleet?

     oli/ko       se        ollut?                                              olivat/ko    ne       olleet?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

yksikkö                                                    monikko

 

1. minä        e/n ollut ollut                  1. me     e/mme   olleetolleet

2. sinä         e/t  ollut ollut                  2. te       e/tte    olleet olleet

3. hän         ei   ollut   ollut                 3. he      ei/vät    olleet   olleet

     se           ei   ollut ollut                     ne        ei/vät    olleetolleet

 

 

POSITIIVINEN PLUSKVAMPERFEKTI

past perfect, positive

 

yksikkö

olin              

olit                                      + infinitiivin vartalo + -nut/nyt, -nnut,/-nnyt, -llut/-llyt

hän oli

 

monikko

olimme

olitte                                   + infinitiivin vartalo + -neet,/ -nneet / -lleet

he olivat

 

NEGATIIVINEN PLUSKVAMPERFEKTI

past perfect, negative

 

yksikkö

en ollut        

et ollut                               + infinitiivin vartalo + -nut/nyt, -nnut,/-nnyt, -llut/-llyt

hän ei ollut

 

monikko

emme olleet

ette olleet                          + infinitiivin vartalo + -neet,/ -nneet, /-lleet

he eivät olleet

 

2. sijamuoto (case)

essiivi

pääte (ending): -na, -nä , tarkoittaa olemista jonakin (it means being in one, for example: lapse/na, opettaja/na, vuosi/na , päivä/and so on.)