43. Millainen sinä olit ollut lapsena? verbit, pluskvamperfekti

(verbs, past perfect)

 OLLA

1. imperfekti (past tense)

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

1. minä oli/n                     (-n)              1. me    oli/mme                 (-mme)

2. sinä   oli/t                      (-t)              2. te   oli/tte                     (-tte)

3. hän  oli                         -                   3. he    oli/vat                     (-vat)

     se      oli                         -                      ne   oli/vat                     (-vat)

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

1. olin/ko     minä?                                 1. olimme/ko    me?

2. olit/ko      sinä?                                  2. olitte/ko       te?

3. oli/ko        hän?                                   3. olivat/ko     he?

    oli/ko        se?                                        olivat/ko     ne?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 1. minä         e/n ollut                            1. me             e/mme   olleet

2. sinä           e/t  ollut                            2. te              e/tte     olleet

3. hän           ei   ollut                              3. he             ei/vät    olleet

     se             ei   ollut                                  ne             ei/vät    olleet

 

2. pluskvamperfekti (past perfect tense)

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

yksikkö           (-lut)                                monikko                            (-leet)

1. minä oli/n    ollut                               1. me   oli/mme                 olleet

2. sinä   oli/t     ollut                             2. te   oli/tte                     olleet

3. hän    oli        ollut                             3. he   oli/vat                     olleet

     se       oli     ollut                                ne    oli/vat                     olleet

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

1. olin/ko     minä  ollut?                                             1. olimme/ko   me   olleet?

2. olit/ko      sinä    ollut?                                           2. olitte/ko       te     olleet?

3. oli/ko        hän     ollut?                                           3. olivat/ko     he    olleet?

   oli/ko       se        ollut?                                                olivat/ko    ne    olleet?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

1. minä         e/n   ollut ollut                  1. me     e/mme    olleet olleet

2. sinä           e/t  ollut ollut                  2. te       e/tte      olleet olleet

3. hän           ei   ollut   ollut                 3. he      ei/vät    olleet olleet

     se             ei ollut    ollut                     ne        ei/vät    olleet   olleet

 

 

POSITIIVINEN PLUSKVAMPERFEKTI (+)

past perfect, positive

yksikkö

 

olin              

olit                                      + infinitiivin vartalo + -nut/nyt, -nnut/-nnyt

hän oli

 

monikko

 

olimme

olitte                                   + infinitiivin vartalo + -neet/ -nneet

he olivat

 

NEGATIIVINEN PLUSKVAMPERFEKTI (-)

past perfect, negative

yksikkö

 

en ollut        

et ollut                               + infinitiivin vartalo + -nut/nyt, -nnut/-nnyt

hän ei ollut

 

monikko

 

emme olleet

ette olleet                          + infinitiivin vartalo + -neet/ -nneet

he eivät olleet