41. Uusi vuosi, uudet kujeet! sanasto

SANASTO:

 

VERBIT:                          (English:)

täyttää                             to turn

itsenäistyä                        to become independent

olla                                   to be

juhlia                                to celebrate

voida                                can

tutustua                          to see what’s going on

saada                                to get

laulaa                               to sing

osallistua                        to take part

 

SUBSTANTIIVIT:

vuosi, vuotta (part.)        a year

kuje                                   a trick

Suomi                               Finland

osa                                     part

Venäjä                              Russia

Ruotsi                              Sweden

itsenäisyys                        independence

tapa                                  a way

tapahtuma                        an event

juhla                                  a festival

sivusto                              a site

museo                              a museum

pääsy                                an access

lapsi, lapset                     a child, children

ohjelma                           a program

kilpailu                            a competition

luonto                              nature

liputuspäivä                    a flagday

maailma                          the world

musiikki                          music

laulaminen                      singing

karaoke-baari                 a karaoke bar

aihe                                 a theme

laulu                                 a song

juhla                                 a celebration

 

ADJEKTIIVIT:

entinen                            past

eri(lainen)                       different

paikallinen                       local

vapaa                               free

hauska                             funny

 

NUMERAALIT:

100 sata                          hundred

kuudes 6.                        the sixth

ensimmäinen 1.               the first

viides 5.                           the fifth

 

PRONOMINIT:

tämä, tänä (ess.)              this

se, sitä (part.)                   it

moni                                 many

oma                                   own

jokainen meistä               all of us

 

ADVERBIT:

ennen                               before

helposti                           easily

esimerkiksi                      for instance

auki - kiinni                      open – closed

paljon                               plenty of

 

SANONNAT:

Uusi vuosi, uudet kujeet!               New year, new tricks!

Onnellista uutta vuotta!                 Happy New Year!