26. KERRATAANPA HIEMAN! kielioppi

OLLA, OMISTAA, imperfekti                                                      

to have present tense

to had   past tense

 

myönteinen muoto (+)

present tense:

yksikkö                                                                          monikko

1. minu/lla on                                                            1. mei/llä     on                

2. sinu/lla    on                                                             2. tei/llä       on

3. häne/llä on                                                             3. hei/llä      on

    si/llä        on                                                             nii/llä         on

(Minu/lla on auto. I have a car.)                                (Mei/llä on auto. We have a car.)

                                          

past tense:

1. minu/lla oli                                                             1. mei/llä     oli                 

2. sinu/lla    oli                                                             2. tei/llä       oli

3. häne/llä oli                                                             3. hei/llä      oli

    si/llä        oli                                                                 nii/llä         oli

(Minu/lla oli auto. I had a car.)                                  (Mei/llä oli auto. We had a car.)

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense: 

1. on/ko       minu/lla?                          1. on/ko       mei/llä?

2. on/ko       sinu/lla?                            2. on/ko       tei/llä?

3. on/ko       häne/llä?                           3. on/ko       hei/llä?

    on/ko       si/llä?                                     on/ko       nii/llä?

(On/ko minu/lla auto? Do I have a car?)    (On/ko mei/llä auto? Do we have a car?)

                                          

past tense:

1. oli/ko        minu/lla?                          1. oli/ko        mei/llä?

2. oli/ko        sinu/lla?                            2. oli/ko        tei/llä?

3. oli/ko        häne/llä?                           3. oli/ko        hei/llä?

    oli/ko        si/llä?                                     oli/ko        nii/llä?

(Oli/ko minu/lla auto? Did I have a car?) (Oli/ko mei/llä auto? Did we have a car?)

                                          

 kielteinen muoto (-)

 present tense:

1. minu/lla   ei ole                                                        1. mei/llä     ei ole

2. sinu/lla    ei ole                                                        2. tei/llä       ei ole

3. häne/llä   ei ole                                                        3. hei/llä      ei ole

    si/llä         ei ole                                                            nii/llä       ei ole

 (Minu/lla ei ole autoa. I don´t have a car.)   (Mei/llä ei ole autoa. We don´t have a car.)

 

past tense:

1. minu/lla   ei ollut                                                     1. mei/llä     ei ollut

2. sinu/lla    ei ollut                                                     2. tei/llä       ei ollut

3. häne/llä   ei ollut                                                     3. hei/llä      ei ollut

    si/llä         ei ollut                                                         nii/llä       ei ollut

(Minu/lla ei ollut autoa. I didn´t have a car.)  (Mei/llä ei ollut autoa. We didn´t have  a car.))

 

ajaa-verbi

myönteinen muoto (+)

present tense:

1. minä aja/n                    1. me aja/mme

2. sinä aja/t                       2. te   aja/tte

3. hän ajaa                         3. he aja/vat

    se ajaa                               ne aja/vat

 

past tense:

1. minä ajoi/n                   1. me ajoi/mme

2. sinä ajoi/t                     2. te   ajoi/tte

3. hän ajoi                          3. he ajoi/vat

    se ajoi                               ne ajoi/vat

 

kysyvä muoto (?)

 present tense:

1. ajan/ko minä?               1. ajamme/ko me?

2. ajat/ko sinä?                 2. ajatte/ko te?

3. ajaa/ko hän?                 3. ajavat/ko he?

    ajaa/ko se?                      ajavat/ko ne?

 

past tense:

1. ajoin/ko minä?              1. ajoimme/ko me?

2. ajoit/ko sinä?                2. ajoitte/ko te?

3. ajoi/ko hän?                  3. ajoivat/ko he?

    ajoi/ko se?                       ajoivat/ko ne?

 

kielteinen muoto (-)

present tense:

1. minä en aja                   1. me emme aja

2. sinä et aja                     2. te   ette aja

3. hän ei aja                       3. he eivät aja

    se ei aja                               ne eivät aja

 

past tense:

1. minä en aja/nut           1. me emme aja/neet

2. sinä et aja/nut              2. te   ette aja/neet

3. hän ei aja/nut               3. he eivät aja/neet

    se ei aja/nut                      ne eivät aja/neet