29. ILLALLA JA EILEN ILLALLA, kielioppi

TAVATA, HERÄTÄ-verbi (verbityyppi vt. 4: -ta, -tä )

 

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

yksikkö                   pääte          monikko                pääte

 

1. minä tapaa/n    (-n)               1. me tapaa/mme      (-mme)

2. sinä   tapaa/t    (-t)               2. te   tapaa/tte           (-tte)

3. hän    tapaa                         3. he   tapaa/vat          (-vat)

 

(Minä tapaan. )                                  (Me   tapaamme.)

I meet.                                                    We meet.

 

past tense:

1. minä   tapasi/n          (-n)          1. me    tapasi/mme     (-mme)

2. sinä   tapasi/t           (-t)            2. te   tapasi/tte          (-tte)

3. hän    tapasi                            3. he    tapasi/vat         (-vat)

 

(Minä tapasin. )                                 (Me   tapasimme.)

I met.                                                      We met.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko, -kö)

 

present tense:

1. tapaan/ko minä?                          1. tapaamme/ko   me?

2. tapaat/ko sinä?                            2. tapaatte/ko      te?

3. tapaa/ko   hän?                              3. tapaavat/ko     he?

 

(Tapaan/ko minä?)                          (Tapaamme/ko me?)

Do I meet?                                            Do we meet?

 

past tense:

1. tapasin/ko minä?                         1. tapasimme/ko   me?

2. tapasit/ko sinä?                            2. tapasitte/ko      te?

3. tapasi/ko   hän?                             3. tapasivat/ko     he?

 

(Tapasin/ko minä?)                         (Tapasimme/ko me?)

Did I meet?                                           Did we meet?

 

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

 

present tense:

1. minä       e/n tapaa                       1. me       e/mme    tapaa

2. sinä      e/t  tapaa                       2. te          e/tte      tapaa

3. hän       ei    tapaa                        3. he         ei/vät    tapaa

 

(Minä en tapaa.)                                (Me emme tapaa.)

I don’t meet.                                         We don’t meet.

 

past tense:

1. minä       e/n tava/nnut       1. me           e/mme    tava/nneet

2. sinä         e/t  tava/nnut      2. te             e/tte      tava/nneet

3. hän       ei    tava/nnut       3. he            ei/vät    tava/nneet

 

(Minä en tavannut)                          (Me emme tavanneet.)

I didn’t meet.                                        We didn’t meet.