TÄNÄÄN JA EILEN AAMULLA, kielioppi

SYÖDÄ-verbi (verbityyppi 2) :

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

 

present tense:

yksikkö               pääte          monikko                         pääte

1. minä syö/n      (-n)               1. me syö/mme           (-mme)

2. sinä   syö/t      (-t)               2. te   syö/tte                (-tte)

3. hän    syö                            3. he   syö/vät               (-vät)

     se       syö                              ne   syö/vät                (-vät)

(Minä syön. )                            (Me  syömme.)

I eat.                                           We eat.

 

past tense:

1. minä söi/n      (-n)               1. me   söi/mme            (-mme)

2. sinä   söi/t      (-t)               2. te     söi/tte                 (-tte)

3. hän    söi                             3. he   söi/vät                (-vät)

     se      söi                                ne   söi/vät                (-vät)

(Minä söin. )                                        (Me   söimme.)

I ate.                                                       We ate.

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-kö)

present tense:

1. syön/kö minä?                              1. syömme/kö   me?

2. syöt/kö sinä?                                2. syötte/kö      te?

3. syö/kö  hän?                                 3. syövät/kö     he?

    syö/kö se?                                        syövät/kö       ne?

(Syön/kö minä?)                              (Syömme/kö me?)

Do I eat?                                                Do we eat?

 

past tense:

1. söin/kö minä?                               1. söimme/kö   me?

2. söit/kö sinä?                                  2. söitte/kö      te?

3. söi/kö  hän?                                   3. söivät/kö     he?

    söi/kö se?                                          söivät/kö       ne?

(Söin/kö minä?)                               (Söimme/kö me?)

Did I eat?                                               Did we eat?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä      e/n syö                            1. me           e/mme syö

2. sinä      e/t  syö                            2. te             e/tte      syö

3. hän        ei    syö                           3. he            ei/vät    syö

     se         ei  syö                               ne             ei/vät    syö

(Minä en syö.)                                     (Me emme syö.)

I don’t eat.                                            We don’t eat.

 

past tense:

1. minä       e/n syö/nyt              1. me           e/mme  syö/neet

2. sinä       e/t  syö/nyt             2. te             e/tte      syö/neet

3. hän        ei    syö/nyt             3. he            ei/vät     syö/neet

     se            ei  syö/nyt              ne             ei/vät     syö/neet

(Minä en syö/nyt.)                       (Me emme syö/neet.)

I didn’t eat.                                   We didn’t eat.

 

JUODA-verbi (verbityyppi 2) :

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

yksikkö                  pääte          monikko                         pääte

1. minä juo/n         (-n)               1. me juo/mme           (-mme)

2. sinä   juo/t         (-t)               2. te   juo/tte                (-tte)

3. hän    juo                              3. he   juo/vat               (-vat)

   se       juo                                  ne   juo/vat                (-vat)

(Minä juon. )                               (Me   juomme.)

I drink.                                                   We drink.

 

past tense:

1. minä joi/n         (-n)               1. me joi/mme            (-mme)

2. sinä   joi/t         (-t)               2. te   joi/tte                 (-tte)

3. hän    joi                               3. he   joi/vat                 (-vat)

   se       joi                                   ne   joi/vat                 (-vat)

(Minä join. )                               (Me   joimme.)

I drank.                                        We drank.

 

kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

1. juon/ko minä?                               1. juomme/ko me?

2. juot/ko sinä?                                2. juotte/ko      te?

3. juo/ko   hän?                                 3. juovat/ko     he?

    juo/ko se?                                        juovatko       ne?

(Juon/ko minä?)                                (Juomme/ko me?)

Do I drink?                                          Do we drink?

 

past tense:

1. join/ko minä?                                1. joimme/ko me?

2. joit/ko sinä?                                 2. joitte/ko      te?

3. joi/ko    hän?                                 3. joivat/ko     he?

    joi/ko   se?                                         joivat/ko       ne?

(Join/ko minä?)                                 (Joimme/ko me?)

Did I drink?                                          Did we drink?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä      e/n juo                            1. me           e/mme juo

2. sinä       e/t  juo                          2. te             e/tte      juo

3. hän       ei    juo                           3. he            ei/vät    juo

     se          ei  juo                              ne             ei/vät    juo

(Minä en juo.)                                     (Me emme juo.)

I don’t drink.                                        We don’t drink.

 

past tense:

1. minä       e/n   juo/nut               1. me       e/mme   juo/neet

2. sinä        e/t  juo/nut                2. te           e/tte      juo/neet

3. hän        ei    juo/nut                3. he           ei/vät    juo/neet

     se          ei  juo/nut                   ne              ei/vät    juo/neet

(Minä en juo/nut.)                            (Me emme juo/neet.)

I didn’t drink.                                      We didn’t drink.