22. KOULUT ALKAVAT, sanasto

SANAT:

 

VERBIT:                          (English:)

alkaa                                 to start                            

olla                                    to be

käydä koulua,                  to go to school

mennä kouluun           

järjestää                          to arrange

päättyy                            to end

saada                               to get

kestää                              to last

voida                                can

jatkaa                               to go on

mennä                             to go

auttaa                              to help

tarvita                              need

 

SUBSTANTIIVIT:

koulu                                a school

viikko                               a week

Suomi                              Finland

koulutus                          an education system

lapsi, lapset                   a child, children

asuinkunta                     municipality

perusopetus                  basic studies

peruskoulu                    primary school

päättötodistus                a diploma

alakoulu                          elementary school

yläkoulu                          junior high school

opiskelu                          studies

lukio                                high school

ammattikoulu                 vocational school

työ                                   work

ammattikorkeakoulu      college

yliopisto                          university

koulutus                          public education

työelämä                         working life

työntekijä                       an employee

 

 

ADJEKTIIVIT:

hyvä                                  good

ilmainen                           free

ahkera                              hard-working              

 

PRONOMINIT:

tämä                                 this

ensi                                  next

kaikki                                all

 

NUMERAALIT:

seitsemän                       seven

yhdeksän                        nine

kuusi                                six

kolme                               three

 

ADVERBIT:

tai                                       or

ja                                        and

yleensä                            usually

jälkeen                             after

yhteensä                          in total