25. PUHUA, VERBITYYPPI 1, imperfekti

VERBITYYPPI 1:

(infinitiivin tunnus = -a/-ä, esim. sano/a, puhu/a, kysy/ä, säilö/ä…)

(the sign of infinitive = -a/-ä, for example: to say, to speak, to talk, to ask, to preserve...)

 

PUHUA-verbi:

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

present tense:

1. minä puhu/n                (-n)               1. me    puhu/mme           (-mme)

2. sinä   puhu/t                 (-t)               2. te     puhu/tte                (-tte)

3. hän    puhuu                                      3. he    puhu/vat               (-vat)

     se       puhuu                                        ne   puhu/vat               (-vat)

(Minä  puhun suomea. )                        (Me   puhumme suomea.)

I speak Finnish.                                        We speak Finnish.

 

past tense: tapahtui aikaisemmin, ennen tätä hetkeä, (it happened earlier, before this moment)

imperfektin tunnus = (-i), (the sign of past tense is (-i)

1. minä puhui/n                                     1. me puhui/mme         

2. sinä   puhui/t                                      2. te   puhui/tte              

3. hän    puhu/i                                     3. he   puhui/vat             

     se     puhu/i                                         ne   puhui/vat             

(Minä  puhuin suomea. )                      (Me   puhuimme suomea.)

I spoke Finnish.                                        We spoke Finnish.

 

 kysyvä muoto (?)  = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

1. puhun/ko minä?                                1. puhumme/ko me?

2. puhut/ko sinä?                                  2. puhutte/ko      te?

3. puhuu/ko   hän?                                 3. puhuvat/ko     he?

    puhuu/ko se?                                         puhuvat/ko     ne?

(Puhun/ko minä suomea?)                  (Puhumme/ko me suomea?)

Do I speak Finnish?                                 Do we speak Finnish?

 

past tense: - tapahtui aikaisemmin, ennen tätä hetkeä (it happened earlier, before this moment)

(imperfektin tunnus = (-i) ) (the sign of past tense is (-i)

1. puhuin/ko minä?                                 1. puhuimme/ko me?

2. puhuit/ko sinä?                                    2. puhuitte/ko      te?

3. puhui/ko   hän?                                    3. puhuivat/ko     he?

    puhui/ko se?                                           puhuivat/ko     ne?

(Puhuin/ko minä suomea?)                 (Puhuimme/ko me suomea?)

Did I speak Finnish?                                Did we speak Finnish?

 

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

present tense:

1. minä         e/n puhu                          1. me            e/mme puhu

2. sinä           e/t  puhu                          2. te            e/tte      puhu

3. hän         ei    puhu                          3. he             ei/vät    puhu

     se             ei  puhu                              ne             ei/vät    puhu

(Minä en puhu suomea.)                      (Me emme puhu suomea.)

I don’t speak Finnish.                              We don’t speak Finnish.

 

 

past tense:

1. minä         e/n puhu/nut                  1. me            e/mme puhu/neet

2. sinä           e/t  puhu/nut                  2. te            e/tte      puhu/neet

3. hän         ei    puhu/nut                  3. he             ei/vät    puhu/neet

     se             ei  puhu/nut                  ne                 ei/vät    puhu/neet

 

(Minä en puhu/nut suomea.)              (Me emme puhu/neet suomea.)

I didn’t speak Finnish.                             We didn’t speak Finnish.