24. OLLA, OMISTAA, imperfekti

- tapahtui aikaisemmin, ennen tätä hetkeä (it happened earlier, before this moment)

- imperfektin tunnus on (-i); (the sign of past tense is (-i))

 

myönteinen muoto (+)

present tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minu/lla on                                       1. mei/llä     on

2. sinu/lla    on                                       2. tei/llä       on

3. häne/llä on                                       3. hei/llä      on

    si/llä        on                                           nii/llä         on

Minu/lla on auto.                                  Mei/llä on auto.

I have a car.                                             We have a car.

 

past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minu/lla oli                                         1. mei/llä oli

2. sinu/lla oli                                          2. tei/llä oli

3. häne/llä oli                                         3. hei/llä oli

      si/llä oli                                                  nii/llä oli

Minu/lla oli auto.                                   Meillä oli auto.

I had a car.                                              We had a car.

 

kysyvä muoto (?)

persoonamuotoinen verbi + (-ko)

present tense:

yksikkö                                                    monikko

1. on/ko       minu/lla?                          1. on/ko       mei/llä?

2. on/ko       sinu/lla?                            2. on/ko       tei/llä?

3. on/ko       häne/llä?                           3. on/ko       hei/llä?

    on/ko       si/llä?                                     on/ko       nii/llä?

On/ko minu/lla auto?                           On/ko mei/llä auto?

Do I have a car?                                     Do we have a car?

 

past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. oli/ko minulla?                                   1. oli/ko meillä?

2. oli/ko sinulla?                                     2. oliko teillä?

3. oli/ko hänellä?                                   3. oli/ko heillä?

 Oliko minulla auto?                               Oliko meillä auto?

Did I have a car?                                    Did we have a car?

 

kielteinen muoto (-)

present tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minu/lla   ei ole                                  1. mei/llä     ei ole

2. sinu/lla    ei ole                                  2. tei/llä       ei ole

3. häne/llä   ei ole                                  3. hei/llä      ei ole

    si/llä         ei ole                                      nii/llä       ei ole

Minu/lla ei ole autoa.                            Mei/llä ei ole autoa.

I don´t have a car.                                We don´t have a car.

 

past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minu/lla   ei ollut                               1. mei/llä     ei ollut

2. sinu/lla    ei ollut                               2. tei/llä       ei ollut

3. häne/llä   ei ollut                               3. hei/llä      ei ollut

    si/llä         ei ollut                                   nii/llä       ei ollut

Minu/lla ei ollut autoa.                          Mei/llä ei ollut autoa.

I didn´t have a car.                                We didn´t have a car.

 

HUOM! (ATTENTION!)

 

Partitiivi, yksikkö          (päätteet: -a, -ä, -ta, -tä, -tta, -ttä)

(partitive, singular)           (endings:  -a, -ä, -ta, -tä, -tta, -ttä)

Esim. juusto/a, leipä/ä, voi/ta, tee/, jauhe/tta, lese/ttä.

(For example: cheese, bread, butter, tee, powder, bran.)

 

Käyttö (= use):

1. ainesanojen yhteydessä (= material words)

Esim. Minä ostan leipää, voita ja juustoa.

(I buy bread, butter and cheese.)

 

2. abstraktisanojen yhteydessä (= abstract words)

Esim. Minä tarvitsen hellyyttä ja lämpöä.

(I need tenderness and warm.)

 

3. lukusanojen yhteydessä (= cardinal words)

Esim. Minä ostan kaksi appelsiinia ja kymmenen jäätelöä.

(I buy two oranges and ten ice creams.)

 

(paitsi numero yksi) (= except number one)

Esim. Minä ostan yhden appelsiinin ja yhden jäätelön.

(I buy one orange and one ice cream.)

 

4. tekeminen on kesken (= the work is unfinished)

Esim. Minä luen lehteä ja kuuntelen musiikkia.

(I am reading newspaper and I am listening to music.)

 

5. kieltolauseessa (= negative sentences)

Esim. Minulla / ei ole / ei ollut / autoa, polkupyörää eikä venettä.

(I / don´t / didn´t / have a car, or a bicycle or a boat.)