23. OLLA, imperfekti

- tapahtui aikaisemmin, ennen tätä hetkeä; (it happened earlier, before this moment)

- imperfektin tunnus on (-i); (the sign of past tense is (-i) )

 

myönteinen muoto (+) = persoonamuotoinen verbi

Present tense:

yksikkö                               pääte            monikko                            pääte

1. minä ole/n                     (-n)               1. me ole/mme                (-mme)

2. sinä   ole/t                     (-t)               2. te   ole/tte                    (-tte)

3. hän  on                        -                     3. he   o/vat                       (-vat)

    se     on                         -                       ne    o/vat                       (-vat)

(Minä olen Suomessa. )                         (Me olemme in Finland.)

I am in Finland.                                       We are in Finland.

 

Past tense:

yksikkö                               pääte            monikko                            pääte

1. minä oli/n                     (-n)               1. me   oli/mme                 (-mme)

2. sinä   oli/t                      (-t)               2. te   oli/tte                     (-tte)

3. hän  oli                         -                     3. he   oli/vat                     (-vat)

   se      oli                         -                        ne   oli/vat                     (-vat)

(Minä olin Suomessa. )                          (Me olimme Suomessa.)

I was in Finland.                                      We were in Finland.

 

kysyvä muoto (?) = persoonamuotoinen verbi + (-ko)

Present tense:

 yksikkö                                                   monikko

1. olen/ko    minä?                                 1. olemme/ko   me?

2. olet/ko     sinä?                                  2. olette/ko      te?

3. on/ko       hän?                                   3. ovat/ko          he?

    on/ko       se?                                         ovat/ko          ne?

(Olen/ko minä Suomessa?)                  (Olemme/ko me Suomessa?)

Am I in Finland?                                      Are we in Finland?

 

Past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. olin/ko     minä?                                 1. olimme/ko me?

2. olit/ko      sinä?                                  2. olitte/ko      te?

3. oli/ko        hän?                                   3. olivat/ko     he?

    oli/ko        se?                                         olivat/ko     ne?

(Olin/ko minä Suomessa?)                   (Olimme/ko me Suomessa?)

Was I in Finland?                                    Were we in Finland?

 

kielteinen muoto (-) = kieltosana taipuu

Present tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minä         e/n   ole                               1. me            e/mme ole

2. sinä           e/t  ole                             2. te              e/tte      ole

3. hän           ei    ole                                 3. he             ei/vät    ole

     se             ei   ole                                     ne             ei/vät    ole

(Minä e/n ole Ruotsissa.)                      (Me e/mme ole Ruotsissa.)

I am not in Sweden.                                 We are not in Sweden.

 

Past tense:

yksikkö                                                    monikko

1. minä         e/n    ollut                           1. me            e/mme   olleet

2. sinä         e/t  ollut                              2.  te              e/tte      olleet

3. hän         ei   ollut                               3. he             ei/vät    olleet

     se           ei   ollut                                 ne             ei/vät    olleet

(Minä e/n ollut Ruotsissa.)                   (Me e/mme olleet Ruotsissa.)

I was not in Sweden.                               We were not in Sweden.