21. KESÄLOMA PÄÄTTYY, sanasto

SANAT:

VERBIT:                          (English:)

päättyä                            to end

olla                                   to be

mennä                             to go

alkaa                                to begin, to start

palata                               to come back

levätä                               to rest

rentoutua                         to relax                           

 

SUBSTANTIIVIT:

kesäloma                         a summer vacation

elokuu                              August

Suomi                               Finland

kesälomakuukausi           a summer vacation month

kesäkuu                           June

heinäkuu                          July

alussa                               at the beginning

työ                                    a work

koulu                                a school

ihmiset                             people

koti                                    a home                            

 

ADJEKTIIVIT:

tavallinen                         usual

mukava                            nice

 

PRONOMINIT:

moni, monet                     many

he                                      they                                 

 

ADVERBIT:

nyt                                     now

takaisin                              back

aikana                               during