19. SAUNA JA SUOMALAISET, kielioppi ja sanasto

 

VERBIT, passiivi, preesens (verbs, passive, present tense), myös kappale 14 ja 15: Juhlitaan vappua! ja Äitienpäivä

- tekijä on tuntematon

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

 

VERBIT:                  (English:)

olla                                     to be

peseytyä                            to wash yourself

rentoutua                          to relax

rakastaa                             to love

rakentaa                            to build

lämmittää                          to warm, to heat

saunoa                               to take a sauna

peittää                                to cover

kuumentaa                        to heat

heittää                               to throw

istua                                   to sit

maata                                 to lie

mennä                               to go

uida                                    to swim

palata                                to get back

pitää (jonakin)                  to regard as

 

SUBSTANTIIVIT:

sauna                                 a sauna

osa                                     a part of

kulttuuri                              culture

ihminen, ihmiset                people

työviikko                           a workweek

kerrostalo                          an apartment house

rivitalo                                a row house

omakotitalo                       a town house

päivä                                  a day

työ                                      a work

tunti                                   an hour

savusauna                         a smoke sauna

kivi, kivet (pl.)                    a stone

vesi, vettä (part.)               water

kiuas, kiukaat (pl.)            a stove

laude, lauteet (pl.)            a bench       

kesämökki                         a summer cottage

järvi                                    a lake

meri                                   a sea

ranta                                  a shore

uinti                                   swimming

tapa                                   a manner, a practice

 

ADJEKTIIVIT:

vanha                                 old

tärkeä                                important

suomalainen                     Finnish

raskas                                heavy

valmis                                ready

kuuma ><kylmä                 hot><cold

terveellinen                       healthy

 

PRONOMINIT:

joka                                    every

moni, monta                      many

 

ADVERBIT:

ja                                        and

jälkeen                               after

usein                                  often

myös                                  too

yleensä                              in common

joskus                                 sometimes

paljon                                 a lot of

varten                                 for

aina                                    always

sitten                                  then

taas                                    again

takaisin                              back