15. VERBIT: passiivi, preesens

VERBIT, passiivi, preesens   (verbs, passive, present tense) 

- tekijä on tuntematon

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

 

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- verbityyppi 1: yksikön 1. persoonan vartalo + (-taan), (-tään)

juhli/n; juhli/taan

nuku/n; nuku/taan

keitä/n; keite/tään

laula/n; laule/taan

leivo/n; leivo/taan

 

- muut verbityypit 2, 3, 4, 5, 6: verbin perusmuoto + (-an), (-än)

olla; olla/an

tehdä: tehdä/än

voida; voida/an

juoda; juoda/an

syödä; syödä/än

saada; saada/an

levätä; levätä/än

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- myönteinen muoto + (-ko), (-)

juhli/taan/ko?

nuku/taan/ko?

keite/tään/kö?

laule/taan/ko?

leivo/taan/ko?

olla/an/ko?

tehdä/än/kö?

voida/an/ko?

juoda/an/ko?

syödä/än/kö?

saada/an/ko?

levätä/än/kö?

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- ei + myönteinen muoto ./. (-an), (-än)

ei juhlita/ -

ei nukuta/ -

ei keitetä/ -

ei lauleta/ -

ei leivota/ -

ei olla/ -

ei tehdä/ -

ei voida/ -

ei juoda/ -

ei syödä/-

ei saada/ -

ei levätä/ -