18. KESÄLOMA, sanasto

SANAT:

VERBIT:                 (English:)

päättyä                              to end

aloittaa                               to begin

kerätä                                to collect

mennä                               to go

ansaita                               to earn

kestää                                to last

levätä                                 to rest

uida                                    to swim

kalastaa                             to fish

saunoa                               to take a sauna

matkustaa                          to travel

jaksaa                                 to be able to

nauttia                                to enjoy

 

SUBSTANTIIVIT:              

kesäloma                           a summer vacation

koulu                                  a school

toukokuu                           May

koululainen                       a pupil

opiskelija                           a student

ihminen, ihmiset (pl.)         people

voima                                 strenght

seuraava                            next             

lukuvuosi                           a term

moni, monet                      many

kesätyö                              a summer job

raha                                   money

lapsi, lapset                       a child, children

koti                                     a home

harrastusleiri                    a recreational camp

kuukausi                            a month

kesämökki                         a summer cottage

järvi                                    a lake

meri                                   a sea

ystävä                                a friend

Suomi                                 Finland

ulkomailla                          abroad

työ                                      work

elämä                                 life