14. VERBIT: passiivi, preesens

VERBIT, passiivi, preesens     (verbs, passive, present tense) 

 

- tekijä on tuntematon

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

 

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

- verbityyppi 1: yksikkö, 1. persoonan vartalo + (-taan), (-tään)

 

juhli/n; juhli/taan

kysy/n; kysy/tään

 

verbityypit 2, 3, 4, 5, 6: verbin perusmuoto + (-an), (-än)

 

juoda; juoda/an

syödä; syödä/än

opiskella; opiskella/an

pelata; pelata/an

häiritä; häiritä/än

vanheta; vanheta/an

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- myönteinen muoto + (-ko), (-)

 

juhli/taan/ko?

kysy/tään/kö?

juo/daan/ko?

syö/dään/kö?

opiskel/laan/ko?

pela/taan/ko?

häiri/tään/kö?

vanhetaan/ko?

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- ei + myönteinen muoto - (-an), (-än)

ei juhlita/ -

ei kysytä/-

ei juoda/ -

ei syödä/-

ei opiskella/-

ei pelata/-

ei häiritä/-

ei vanheta/-