1. VERBIT: OLLA, preesens

OLLA, preesens

- tapahtuu nyt tai tulevaisuudessa

MYÖNTEINEN MUOTO (+)

 yksikkö                               pääte           monikko                      pääte

1. minä ole/n                       (-n)               1. me ole/mme            (-mme)

2. sinä ole/t                         (-t)                2. te ole/tte                (-tte)

3. hän on                              (-)                 3. he o/vat                  (-vat)

(Esim. Minä ole/n opiskelija.)                  

 

KYSYVÄ MUOTO (?)

- persoonamuotoinen verbi + (-ko)

yksikkö                                                        monikko       

1. ole/n/ko minä?                                       1. ole/mme/ko me?

2. ole/t/ko sinä?                                        2. ole/tte/ko te?

3. on/ko hän?                                             3. o/vat/ko he?

(Esim. Olen/ko minä opiskelija?)

 

KIELTEINEN MUOTO (-)

- kieltosana taipuu

yksikkö                  kieltosanan          monikko                     kieltosanan

                               pääte                                                        pääte

1. minä en ole           (-n)                   1. me emme ole            (-mme)

2. sinä et ole            (-t)                     2. te ette ole                (-tte)

3. hän ei ole             (-)                     3. he eivät ole              (-vät)

(Esim. Minä en ole opiskelija.)