39. ITSENÄISYYSPÄIVÄ 06.12. sanasto

SANAT:

 

VERBIT:                             (English:)

olla                                     to be

täyttää                               to will be

järjestää                             to arrange

kutsua                                to invite

juhlia                                  to celebrate

katsoa tv:tä                        to watch tv

itsenäistyä                         to become independent

valita                                  to choose

säätää laki                         to enact

määrätä                             to assign

panna toimeen                 to put into action

 

SUBSTANTIIVIT:

Itsenäisyyspäivä               Independence Day

Suomi                                 Finland

valtio                                  a state

vuosi                                  a year

presidentti                        a President

juhla                                   a party

henkilö                               a person

kansalainen                       a citizen

suomalainen                     a Finn, a Finnish

koti                                     home

juhlalähetys                      a celebration broadcast

televisio, tv                        a television

ilta                                      an evening

kansallislaulu                    national anthem

Maamme-laulu                 Our Land -song

osa                                      a part

Neuvostoliito                     The Soviet Union

Ruotsi                                 Sweden

vaakuna                             a coat of arms

leijona                                a lion

lippu                                  a flag

risti                                     a cross

pohja                                  a backround

kieli                                    a language

suomi (kieli)                      Finnish

ruotsi (kieli)                       Swedish

vähemmistö                      a minority

vähemmistökieli               a minority language

saame                                Saami

romani                               Kalo Finnish Romani

viittomakieli                      sign language

oikeusvaltio                       a state of justice

laki                                     a law

valta                                   power

perusta                              a basis

uskonnonvapaus              freedom of religion

pääuskonto                       main religion

luterilaisuus                      Lutheran

tasavalta                            a republic   

miljoona                             a million

kansanvalta                       a democratic country

kansa                                 people

kansanedustaja                a member of the parliament

eduskunta                         the parliament

vuosi                                  a year

hallitus                               the government

päätös                                a decision

kausi                                  a time

alku, alusta                        a beginning, from the beginning

aika                                    time

kunniaksi                           in the honour of

 

ADJEKTIIVIT:

itsenäinen                         independent

suuri                                  big

merkittävä                         famous

entinen                              past

sininen                               blue

valkoinen, valkea              white

virallinen                           official

julkinen                             public

seuraava                            next

erilainen                            many

100-vuotias                       100 years old, centenarian

 

NUMERAALIT:

viisi                                     five

neljä                                   four

kuusi                                  six

kaksi                                   two

kaksitoista (12)                twelve

sata (100)                         a hundred

 

PRONOMINIT:

se, sitä                                it

kaikki                                 all

sama                                  same

ensi                                    next

koko                                   whole

 

ADVERBIT:

tänään                               today

sinne                                  there

ennen                                before

kerrallaan                          at a time

heti                                     right

paljon                                 many