36. Lapsen oikeuksien viikko ja päivä, sanasto

SANAT:

VERBIT:

täyttää                             will be

tarkoittaa                        to mean

kohdistaa                        to direct

lyödä                                to hit

pitää, täytyä                    must

selvittää                          to solve

puhua                              to talk

käyttää                            to use

mennä                             to go

jatkaa                               to continue

toteutua                          to come true

pitää                                 need

valvoa                              to be look after

 

SUBSTANTIIVIT:

viikko                               a week

päivä                                a day

lapsi                                  a child, children

oikeus, oikeudet             a right, rights

sunnuntai                        Sunday

vuosi, vuonna                 a year

YK                                   UN, United Nations

sopimus                          a contract

Suomi                               Finland

käytäntö                          a practice

nuori                                a youngster

väkivalta                         violence

laki                                    a law

ongelma                          a problem

lapsuus                            childhood

terveydenhuolto             healthcare

koulutus                          education

työpaikka                        a workplace

lapsityövoima                 child labour

koulu                                a school

oppivelvollisuus            compulsory education

peruskoulu                     basic school

lukio                                high school

ammattikoulu                 vocational school

 

ADJEKTIIVIT:

fyysinen                         physical

psyykkinen                    psychic

turvallinen                     safe

 

NUMERAALIT:

18-vuotias                      the age of 18

 

PRONOMINIT:

tämä                                 this

ensi                                   next

se                                       it

all                                      kaikki

 

ADVERBIT:

mitä, mikä                          what

alle                                    under

mukaan                            according to

kanssa                              with

jälkeen                             after

 

SANONNAT:

käytännössä                   in practice

itsestään                         by themselves